پوهنځی ها

 1. پوهنځی طب

تاریخچه پوهنځی طب

پوهنځی طب در سال 1311 خورشیدی مطابق با 1932 میلادی در کابل تأسیس گردیده که طی سالیان متمادی فراز و نشیب های مختلف را سپری نمود است. در ابتدا پوهنځی طب توسط دکتوران ترکی اداره و تدریس میشد که در رأس آن پروفیسور رفقی بیگ قرار داشت. بعداً با ارتقای کادرهای داخلی در مقاطع مختلف زمانی امور اداری و تدریس بصورت مشترک با همکاری علمی دکتوران ترکی، فرانسوی، روسی و امریکایی رهبری میشد.

پوهنځی طب در سال 1358 بنام پوهنځی طب معالجوی مسمی و بخشی از انستیتیوت طبی ابن سینا گردید. این پوهنځی از سال 2006 تا حال در چوکات پوهنتون علوم طبی کابل فعالیت دارد. شایان ذکر است که انکشافات فوق شده در کمتر موارد با توسعه موازی زیرساخت ها، امکانات و تجهیزات همراه بوده است. نصاب تحصلی پوهنځی طب در طول سالیان متمادی نظربه نیاز جامعه بصورت دوامدار بازنگری و مطابق به معیارات تهیه گردیده است. در حال حاضر در پوهنځی طب نصاب تحصیلی استاندرد تطبیق میگردد که در مجموع ۲۹۷ کریدت دارد که ۵۸٪ آن دروس عملی و ۴۲٪ دروس تیوری می‌باشد. نصاب تحصیلی یاد شده شامل یازده سمستر دروس تیوری و عملی، یکسال دوره ستاژ و دفاع مونوگراف ( گزارش تحقیقی) می‌باشد. در حال حاضر پوهنځی طب دارای 1238 تن محصل در 7 سال تحصیلی است که 712 تن آن را طبقه ذکور و 526 تن آن را طبقه اناث تشکیل می‌دهد. کادر تدریسی پوهنتون علوم طبی کابل مسئولیت تدریس محصلین پوهنځی طب را در پهلوی چهار پوهنځی دیگر به عهده دارند. قابل تذکر است  فعالیت های علمی این پوهنځی توسط شورای علمی و کمیته های مختلف که در رأس آن رئیس پوهنځی  قرار دارد رهبری می‌شود.

فارغ التحصیلان پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا در بهترین پوهنتون ها و شفاخانه های افغانستان مصروف به خدمت ملت شریف خود قرار دارند، ‌همچنان فارغان این مرکز علمی در داخل و خارج از کشور به برنامه های تخصصی راه یافته اند، این پوهنځی در هر گونه شرایط برای نسل جوان زمینه تحصیل را آماده کرده است.

دیدگاه (Vision)

پوهنځی طب در پنج سال آینده یکی از بهترین پوهنځی های پوهنتون علوم طبی کابل و افغانستان به شمار خواهد رفت این مرکز علمی توسط کادر های باتجربه و متخصص فارغان (دوکتوران) را که در عرصه تحقیقات علمی، تیوری های طبابت، نوآوری و خلاقیت که با اندوخته های علمی و مسلکی آراسته بوده را به جامعه تقدیم می‌نماید.

رسالت( Mission)

 • ارتقای توانمندی اعضای کادر علمی در زمینه های آموزشی، تحقیقی و کلینیکی بمنظور بهبود ارایه خدمات تدریسی، عملی و صحی در کشور.
 • انکشاف پوهنځی طب در امورات تحقیقی برای تولید علم، و سهمگیری در عرصه طبابت.
 • توسعه ارتباطات با مراکز آموزشی، تحقیقاتی و انجمن های مسلکی داخل و خارج کشور در بخش طب.
 • تقویت خدمات آموزشی و انکشاف سیستم تدریس و استفاده از تکنالوژی دیجیتالی در آموزش به منظور ارتقای کیفیت علمی محصلین طب.
 • توسعه اطلاع رسانی علمی در سطح مراکز آموزشی، خدماتی و عموم جامعه.
 • تقویت سیستم نظارت و کنترول در ابعاد آموزشی، تحقیقی و کلینیکی در سطح پوهنځی طب.
 • امضاٰ‌ تفاهمنامه ها با پوهنتون های کشور و منطقه.

اهداف (Goals)

در مطابقت با دیدگاه و ماموریت های ذکر شده پوهنځی طب اهداف ذیل را دنبال می‌نماید:

 • جذب محصل با ظرفیت که توانایی پیشبرد تحصیلات طبی را داشته باشد.
 • استخدام استادان معیاری و باتجربه جهت تدریس و ارائه مشوره های تحصیلی.
 • در پنج سال آینده  حد اقل ۵۰٪ دروس به زبان انگلیسی تدریس شود.
 • جهت ارتقای ظرفیت محصلین در بخش تحقیق کورس های روش تحقیق دایر میگردد.
 • به روز سازی نصاب تحصیلی و مفردات درسی معیاری در مطابقت به نیازمندی های کشور و در بعد وسیع منطقه و جهان.
 • فراهم سازی شرایط و امکانات مناسب تحصیلی که جوابگوی تحصیل معیاری در رشته طب باشد.
 • دیجیتل سازی دروس  نظری و ارایه خدمات برای محصلین.

ارزش ها (Values)

 • نوآوری و خلاقیت
 • احترام و صداقت
 • تعلیمات براساس علم و تجربه
 • برنامه های تحقیقات طبی و صحی مداوم
 • ارائه خدمات آموزشی دور از هرگونه تبعیض
 • کیفیت بلند تعلیمات طبی و صحی
 • مراعات کردن اخلاق طبابت
 • برابری و مساوات در سیستم تعلیمی
 • مدیریت و ادراه مؤثر و پاسخگو
 • مسئولیت پذیری
 • مشارکت و کار گروهی

فارغان پوهنحی طب معالجوی باید توانایی‌های آتی را داشته باشند:

 • توانایی تطابق با پیشرفت‌های جدید در علم و فنون طبی؛
 • به‌روزنمودن دانش طبی‌شان مطابق با نیازمندی‌های اجتماعی؛
 • برقراری ارتباط موثر با مریض و تعهد به مراقبت دل‌سورانه و اخلاقی به مریض؛
 • انتقال داشته‌های دانش طبی به محصلان، همکاران و اجتماع؛
 • استفاده از شیوه‌ی منظم همکاری در شریک‌سازی مسایل مغلق طبی و جامعه با هم‌مسلکان یا مسوولان.

پوهنمل دوکتور صنیع الله زلمی به صفت رئیس پوهنځی میباشد. 

چارت تشکیلاتی پوهنحی طب
پلان استراتیژیکی پوهنحی طب

Email Address : medicine@kums.edu.af

 1. پوهنځی ستوماتولوژی

پوهنحی ستوماتولوژی بست رتبه دوم و کادری بوده که در سال 1357 هجری خورشیدی در چوکات پوهنتون طبی کابل تاسیس گردیده است. مدت تحصیل در پوهنحی ستوماتولوژی شش سال(پاراکلینیک 3 سال، کلینیک 2 سال و ستاژ یک سال) بوده و یک محصل با ختم موفقانه این مدت، به سویه DMD فارغ می‌گردد. این پوهنحی تاکنون 29 دوره فارغ داده است.

دیدگاه پوهنحی ستوماتولوژی

دیدگاه عمده و اساسی مطرح‌شدن این پوهنحی منحیث یک پوهنحی مطرح طب دندان در مطابقت با معیارهای بین‌المللی با داشتن یک برنامه استندرد علمی و مسلکی جهت آموزش هر چه بیشتر فرزندان این سرزمین در راستای طب دندان در افغانستان می‌باشند.

مسوولیت‌ها و وظایف 

وظیفه عمده‌ی این پوهنحی دسترسی به علوم و مهارت‌های مسلکی طب دندان از طریق تدریس موثر، تحقیق و عرضه خدمات استندرد طبی در بخش ستوماتولوژی می‌باشد؛

 • انکشاف مهارت‌ها و سطح دانش کلینیکی، تحقیقی و تخصصی؛
 • فراهم‌نمودن خدمات طبی استندرد برای مریضان بخش ستوماتولوژی؛
 • انکشاف سطح دانش در زمینه‌ی Oral health Science
 • مساعدساختن محیط آموزشی و تدریس موثر؛
 • همکاری و تبادل معلومات با کلیه مراکز علمی خارج از پوهنتون؛
 • ارتقای کمی و کیفی خدمات طبی استندرد برای مریضان بخش ستوماتولوژی با رعایت معیارهای ملی و بین‌المللی.

اهداف

 • آموزش محصلان به سطح DMD
 • ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی
 • انجام تحقیقات علمی و برگزارشی کنفرانس‌ها و ورکشاپ‌ها
 • معیاری‌ساختن روش‌های تدریس
 • تجدید و انکشاف مداوم کریکولم پوهنحی ستوماتولوژی مطابق به حالت پتالوژیک و نیازمندی جامعه در عرضه خدمات صحی در راستای طب دندان
 • تنظیم لکچرها و کار عملی برای محصلان و ستاژرها
 • تجهیز لابراتوارها و دیپارتمنت‌ها
 • ارتقای کلینیک کادری ستوماتولوژی به‌ شفاخانه‌ی کادری ستوماتولوژی(نوسازی شفاخانه‌ی کادری ستوماتولوژی)
 • ارتباط‌دادن پوهنحی ستوماتولوژی با پوهنحی‌های ملی در سطح کشور و بین‌المللی
 • داشتن بودجه مستقل.

  پوهنمل انعام الحق منیب به حیث رئیس پوهنځی ستوماتولوژی میباشد

Email Address : stomatology@kums.edu.af

 1. پوهنځی صحت عامه

پوهنځی صحت عامه در سال 1389 هجری خورشیدی در چوکات پوهنتون علوم طبی کابل به منظور انکشاف ظرفیت بیشتر سکتور صحت ایجاد گردید. که در اولین دوره سال 1390 به تعداد 75 تن محصل، در سال 1391 به تعداد 130 تن محصل و در سال 1392 به تعداد 149 تن محصل به این  پوهنځی جذب گردیدند.  هم‌چنین تعداد محصلان جذب شده در این پوهنځی در سال های اخیر، سال 1398 به تعداد 121 تن، در سال 1399 به تعداد 120 تن و در سال 1400 به تعداد 147 تن می‌باشد. در زیر ‌پوشش این پوهنځی یازده دیپارتمنت فعالیت دارد که پنج دیپارتمنت اختصاصی و شش دیپارتمنت کلینیکی می‌باشد، که دیپارتمنت‌های اختصاصی شامل دیپارتمنت‌های علوم رفتاری و تعلیمات صحی، اپیدیمولوژی و احصائیه حیاتی، دیپارتمنت اداره وپالیسی صحت، تغذی ( دارای دو واحد در شفاخانه تدریسی علی آباد و میوند) و دیپارتمنت صحت محیطی و شغلی می‌باشد. افزون بر این دیپارتمنت‌ها یک واحد اداری دیگر نیز در تشکیل این پوهنځی وجود دارد که مسوولیت پیشبرد امور تدریسی و اداری آن را به عهده دارد. هر دیپارتمنت توسط یک شف رهبری می‌گردد و نظر به تشکیل در هر دیپارتمنت چهار الی پنج استاد در آن تنظیم می‌باشد.

دیدگاه پوهنځی

پوهنځی صحت عامه می‌کوشد با یاری خداوند متعال و سعی و تلاش اعضای پوهنځی، با نظر داشت منابع مادی و معنوی موجود، در 3 سال آینده از راه نوآوری در آموزش، خدمات و کار آفرینی به عنوان یکی از نهادهای تاثیر گذار در عرصه صحت مردم و جامعه رول ارزنده ایفا نماید.

ماموریت پوهنځی

پوهنځی صحت عامه پوهنتون علوم طبی کابل با استفاده از توانمندی‌های اعضای کادر علمی و ظرفیت‌ها و امکانات خویش؛ ماموریت اصلی خود را آموزش محصلین در بخش صحت عامه، در مقاطع لیسانس و ماستری، می داند. هم‌چنان در زمینه‌های تحقیقات علمی، برگزاری کنفرانس‌ها، سیمینارها، برگزاری بحث‌های تحقیقاتی، انتشار مقاله و کتاب‌های  تخصصی هم‌کاری با سایر پوهنځی‌ها و پوهنتون‌ها، سایر نهادهای علمی و تحقیقاتی ملی و بین المللی برای توسعه بیش‌تر در بخش‌های آموزشی، علمی و تحقیقاتی سعی و کوشش می‌نماید.

ارزش‌های پوهنځی

 • تحصيلات عالي با کيفيت
 • تشریک مساعی
 • یاددهی ویادگیری با انجام تحقیقات علمی
 • کار گروهی
 • اخلاق و کرامت
 • برابري
 • اداره‌ی سالم، مؤثريت و کارآيي:
 • ابتکار و نوآوری
 •  حسابدهي

اهداف استراتیژیک پوهنځی

 • بهبود امور مالی و اداری
 • ایجاد دیپارتمنت تحقیق
 • ایجاد مجله علمی و تحقیقاتی
 • ایجاد برنامه  ماستری تغذی
 • ایجاد برنامه دکترا در بخش صحت عامه
 • ایجاد کمپلکس تدریسی پوهنځی صحت عامه

منابع فزیکی پوهنځی

پوهنځی صحت عامه در تعمیر فعلی پوهنتون علوم طبی کابل "ابو علی ابن سینا" قرار دارد و داری دو اتاق درسی و یک کمپیوتر لب با ۲۵ پایه کمپیوتراست.

Email Address : publichealth@kums.edu.af

 1. پوهنځی علوم متمم صحی

پوهنحی علوم متمم صحی در سال 1391 هجری خورشیدی در چوکات پوهنتون طبی کابل تاسیس گردیده است. مدت تحصیل در این پوهنحی چهار سال(پاراکلینیک مدت یک سال، کلینیک  دوسال و ستاژ یک سال) بوده و محصل با سپری‌نمودن موفقانه این مدت، به سویه لیسانس(تکنالوجست عالی طبی) فارغ می‌گردد. این پوهنحی تاکنون 3 دوره فارغ داده است.

دیدگاه

دیدگاه پوهنحی علوم متمم صحی این است که دارای منابع کافی علمی، تربیوی و فزیکی مجهز با تمام امکانات مدرن امروزی باشد و کادرهای باتجربه، عالم، مـاهر، مسوول و مسلکی به سویه‌های ماستر و دوکتورا، در رشته‌های تکنالوژی طبی و انستیزی متعهد با تمام ارزش‌ها و نیازمندی‌های جامعه کنونی را در خود داشته باشد تا در توانمندساختن نسل جوان، انکشاف تعلیمی و تربیتی و استعداد آن‌ها کمک نماید تا باشد فارغ‌التحصیلان آینده‌ی ما جواب‌گوی مقتضیات کنونی جامعه باشند.

اهداف

 • تربیه نسل جوان(محصلان پوهنحی علوم متمم صحی) مطابق به نیازمندی‌های جامعه و معیارهای ملی و بین‌المللی؛
 • برنامه آموزشی تکنالوژی و انستیزی علاوه بر این‌که فلسفه آموزشی را تامین می‌کند، مطابق کریکولم تعیین‌شده از طرف پوهنتون به محصل در موضوعات اختصاصی تکنالوژی طبی و انستیزی آموزش داده می‌شود و در پایان محصل می‌تواند توانایی‌های که شایسته کار عملی است را به‌دست آورد. وقتی که محصل فارغ‌التحصیل می‌شود در اجتماع کمبود تکنالوجست و انستیزیست جبران شده و می‌توانند فعالیت‌های همکارانه در جهت بهبود صحت شخص فامیل و اجتماع داشته باشد؛
 • دانش عالی به منظور امکانات عرضه خدمات مساویانه برای همه افراد؛
 • این افراد باید بدانند تا در سیستم صحی به‌منظور تداوی وقایه چگونه فعالیت نمایند؛
 • به‌منظور ارجاع منابع انسانی در راستای صحت اجتماعی، هر تکنیشن باید برای کمک به جوامع، فرد متخصص باشد؛
 • هر تکنیشن، دکتوران را در جهت تشخیص قطعی و اصول تداوی کمک نماید؛
 • بالاخره برای تداوی موثر و عاری از اشتباه مریضان نیاز است تا تکنیشن‌های عالی و متخصص داشته باشیم.

رسالت

انتقال دانش رشته اختصاصی برای محصلان پوهنحی علوم متمم صحی مطابق با معیارهای علمی و کسب دانش متوازن که باعث رشد علمی و مسلکی محصلان می‌گردد تا باشد که نسل آینده‌ی ما دارای قابلیت‌ها و مهارت‌های لازم گردند و با تقویت حس مسوولیت‌پذیری، وطن‌دوســتی، صداقت و معلومات کافی از آخرین اکتشافات و دستاوردهای فکری سالم جوامع بشری با رعایت تمام موازین حقـوقی بشر و اجتناب از هرنوع تبعیض تربیت شوند.

ارزش‌ها

 • آزادی اکادمیک؛
 • تعهد به رعایت تقوا، صداقت و شفافیت درکار؛
 • تعهد به اجرای به موقع کار درتیم؛
 • احترام به نظریات دیگران و نظریات متفاوت؛
 • حاکمیت در وظیفه و رهبری مشترک؛
 • رد هرگونه تبعیض لسانی، قومی، نژادی، مذهبی، فکری و حتا جندر؛
 • احساس مسوولیت‌پذیری.

هم‌چنان پوهنځی علوم متمم صحی به ارزش‌های معنوی ذیل در راه تربیه نسل جوان عقیده دارد:

 • مسلکی و با کفایت
 • شایسته و با دانش
 • وطن‌دوست
 • متعهد و صادق
 • شناخت حقوق مرد و زن
 • حفاظت محیط زیست
 • احساس همکاری
 • استفاده نیک از امکانات دست داشته
 • معتقد به اهمیت تدریس
 • محبت و حسن نیت
 • برخورد و شخصیت عالی
 • با نظم و دسپلین
 • اعتماد به نفس
 •  مبتکر و کنجکاو
 •  وقت شناس

دیپارتمنت‌های فارغ ده

شماره

نام دیپارتمنت

1

دیپارتمنت تکنالوژی طبی عالی

2

دیپارتمنت انستیزی

  1. دیپارتمنت تکنالوژی طبی عالی که مدت آن چهارسال بوده، محصل بعد از سپری نمودن این دوره، به سویه لیسانس فارغ می‌شود و در بخش‌های طبی در لابراتوارها در بخش‌های کلینیکی و پاراکلینیکی مصروف کار می‌شود.
  2. دیپارتمنت انستیزی عالی نیز مدت چهار سال را در بر گرفته و یک محصل پس از اتمام این دوره، به سویه لیسانس فارغ گردیده و منحیث انستیزی‌لوگ در نهادهای صحی ایفای وظیفه می‌نماید.

 پوهنیار محمد بلال عمری به حیث رئیس پوهنځی میباشد

برای دانلود خلاصه مقاله ها به لینگ ذیل کلیک نمایید

Abstract of Afghanistan Knowledge, attitude and preventive practice
Blockchain Technology

Study of unstimulated salivary flow rate

Presentation1
کنفرانس غفاری 2

Email Address : alliedhealth@kums.edu.af

 1. پوهنځی نرسنگ 

  تاریخچه پوهنځی نرسنگ

  ‌ در سال‌هاى1290-1298خورشیدى/ 1911 – 1919 میلادى در زمان حکومت شاه امان االله خان، یک تعداد خانم ها به خارج کشور به منظور به دست آوردن دانش و مهارت‌هاى نرسنگ فرستاده شدند و فاکولته طب افغانستان اولین مکتب نرسنگ را در سال ۱۹۴۰ در کابل ایجاد کرد.

    در سال 1962 مکتب ثانوئیه نرسنگ تحت حمایه وزارت صحت عامه و همکارى دولت جرمنى ایجاد گردید. بالاخره در سال 1976 مکتب ابتدایى و ثانوى نرسنگ با هم مدغم و به یک مرکز بنام انستیتوت ساینس وصحت، فعالیت هاى خود را آغاز نمود در سال1385خورشیدى/ 2006 میلادى پوهنتون علوم طبى کابل پوهنځی نرسنگ را در چهارچوب ادارى و کارى خویش ایجاد نمود که امروز با فراز و فرودها بنام پوهنځی نرسنگ با فعالیت هاى معیارى و استندرد با تطبیق کریکولم نوین با در نظرداشت نیاز سنجى هاى جامعه با فراغت نرس ها هاى مسلکى در خدمت کشور قرار دارد که البته این پوهنځی در ابتدا با چهار دیپارتمنت اساسات نرسنگ، نرسنگ صحت جامعه، نرسنگ صحت مادر و نرسنگ کاهلان ایجاد گردیدکه بعدا دو دیپارتمنت قابلگى و مراقبت هاى جدى علاوه گردید، و در سال 1400 هـ ش دیپارتمنت قابلگی به پوهنځی ارتقا نمود و از بدنه پوهنځی نرسنگ جدا گردید اکنون تدریس آن مطابق با رهنمودهاى ICM و ICN یعنى کانفدریشن بین المللى نرس‌ها و با تطبیق کریکولم معیارى به پیش مى‌رود

  معرفی پوهنځی

  پوهنځی نرسنگ بنابر نیازهاى مبرم جامعه طبى کشور به هدف تربیه کادرهاى مسلکى و متعهد، نرس هاى آگاه و رسالت مند در سال 1385 هـ . ش در چوکات پوهنتون علوم طبى کابل ایجاد گردید. این پوهنځی دارا پنج دیپارتمنت مسلکی شامل اساسات نرسنگ، مراقبت‌های جدی، نرسنگ کاهلان، صحت طفل و مادر، صحت جامعه و دیپارتمنت‌های عمومی شامل کیمیا، بیولوژی، پتالوژی و ثقافت اسلامی می باشد. 

  دیدگاه

  پوهنځی نرسنگ پوهنتون علوم طبی کابل" ابوعلی ابن سینا" به عنوان یک بخش توان‌مند در عرصه آموزش طبابت در نظردارد در زمینه گسترش توانمندی‌ها، آموزش، تحقیق و عملکرد نرسنگ در سطح ملی و منطقوی پیشتاز باشد

  ماموریت

  پوهنځی نرسنگ پوهنتون طبی کابل " ابو علی ابن سینا" ماموریت دارد تا با اتکا به اعضای کادر علمی و امکانات موجود، زمینه‌های دسترسی آسان، مناسب و معیاری را در بخش خدمات نرسنگ جهت نیل به اهداف علمی، تحقیقی و افزایش مهارت‌های آموزشی برای تربیت نیروی متخصص کشور فراهم سازد.

  برنامه تحصیلی و درجه تحصیل

  برنامه تحصیلى( لیسانس) پوهنځی نرسنگ داراى یک برنامه تحصیلى نرسنگ (142) کریدت است که محصل با ختم موفقانه مدت چهارسال و یا هشت سمستر به سویه لیسانس Bachelor Sciences of Nursing (BSCN ) . فارغ مى گردد

  امکانات زیر بنایى

   تعمیر پوهنځی نرسنگ در دو بلاك و چهار منزل در سال 1391 تهداب گذارى شده است و از سال ۱۳۹۶ به این طرف استفاده مى شود این پوهنځی دارای اتاق های معیارى براى دروس محصلین، دو اسکیل لب و هم‌چنان داراى کتابخانه و یک اتاق براى دفتر تضمین کیفیت و اعتباردهى مى باشد. و این پوهنځی داراى ساحه سبز فراخ نیز مى باشد.

  سقف تشکیلاتی

  پوهنځی نرسنگ در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۵۴ بست کادری؛ ۶ بست تکنشن؛۴ بست اداری؛ به شمول ریاست پوهنځی و ۲ بست کارکن خدماتی می باشد.

کتالوگ پوهنحی نرسنگ

Email Addressnursing@kums.edu.af

6.  پوهنځی قابلگی

پروگرام قابلگی در مقطع لیسانس در پوهنتون طبی کابل "ابوعلی ابن سینا"در سال 2013  با پذیرش 28 محصل تحت چتر پوهنځی نرسنگ و قابلگی شروع شد.  مدت تحصیل در این پروگرام 4 سال (پارا کلینیک 1 سال و کلینیک 3 سال) بوده که محصل با ختم موفقانه این مدت به سویه لیسانس فارغ می گردد. این پروگرام تاکنون 4 دور فارغ داده است. در خزان سال 1397 طرح تشکیل پوهنځی قابلگی در شورای عالی وزارت تحصیلات عالی افغانستان به تصویب رسید، و در تشکیل سال 1399 منظور گردید و (Midwifery School) در چارچوپ پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا" عملآ تآسیس شد.

دیدگاه پوهنځی قابلگی
پوهنځی قابلگی پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا" قصد دارد تا از طریق آموزش، تحقیق و تربیت قابله های لیسانس معیاری به عنوان یکی از معتبرترین و ستندردترین مراکز آموزش قابلگی در سطح ملی و منطقوی شناخته شود.

 مأموریت پوهنځی قابلگی
پوهنځی قابلگی پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا" زمینه آموزش قابله های با دانش، مهارت و معیارهای لازم برای فراهم کردن خدمات با کیفیت برای مادران، نوزادان، خانواده و جامعه با همراهی ستندردهای ملی و بین المللی در یک روش سازماندهی شده، مستقل و پایدار را فراهم می نماید تا مرگ و میر مادر و طفل به طور بالقوه ای کاهش یابد.

استراتیژی ها و اهداف پوهنځی قابلگی

استراتیژی اول: توسعه ساختار و اداره پوهنځی قابلگی

هدف 1: انکشاف ساختار پوهنځی

هدف 2: انکشاف و ساماندهی اسناد و مواد اداری پوهنځی

استراتیژی دوم : انکشاف و تجدید نصاب تحصیلی مطابق با نیاز بومی(منطقویی) و معیارهای مسلکی

هدف 1: سازماندهی کمیته نصاب تحصیلی

هدف 2: هماهنگ سازی نصاب تحصیلی با شایستگی های  International Confederation of Midwives

هدف 3: نظارت از نصاب تحصیلی

هدف 4: ارزیابی ونیاز سنجی نصاب تحصیلی

هدف 5: تجدید و بازنگری منظم نصاب تحصیلی

استراتیژی سوم: ارتقا‌ء ظرفیت استادان

هدف 1 :ارتقا مهارت های تدریس استادان و مربیان

هدف 2: حفظ شایستگی ها ارتقای مهارت های عملی استادان

هدف 3 : آموزش مداوم جهت توانمند سازی و ارتقای ظرفیت استادان قابلگی

هدف 4: تقویت فعالیت های پژوهشی استادان قابلگی

هدف 5: فراهم سازی زمینه تحصیلات عالی استادان

استراتیژی چهارم: انکشاف و تقویت آموزش و یاددهی

هدف 1: افزایش نسبت استاد به شاگرد مطابق معیارهای International Confederation of Midwives

هدف 2: معیاری سازی جلسات آموزش عملی

هدف 3 : معیاری سازی جلسات آموزش نظری

هدف 4: تقویت ارزشیابی کیفیت تدریس و یادگیری

استراتیژی پنجم: توسعه تجهیزات، تسهیلات و منابع اداری –آموزشی

هدف 1 : تخصیص فضا یا تأمین دسترسی به تسهیلات اداری – آموزشی مطابق نیاز برنامه

هدف 2: توسعه، توزیع و سرویس تجهیزات وامکانات آموزشی مطابق نیاز برنامه

استراتیژی ششم : توسعه خدمات محصلان و فارغان

هدف 1: افزایش رفاه و آسایش محصلان

هدف 2: افزایش ایمنی و حفظ صحت محصلان

هدف 3: افزایش دسترسی فارغان به فرصت های اشتغال و بهره گیری از ظرفیت های فارغان بهبود برنامه درسی

ریاست پوهنځی قابلگی

سرپرست فعلی پوهنځی قابلگی پوهنمل پروین "گلزاره" عضو کادر علمی این پوهنځی می باشد که در سال 1401 از طرف ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا به حیث رییس این پوهنځی تعیین گردیده است. او درجه ماستری قابلگی خویش را از پوهنتون علوم پزشکی تهران دریافت نموده و قبلا آمر دیپارتمنت قابلگی بوده است.

شماره  مقالات علمی تحقیقی استادان پوهنځی قابلگی 
1 معلومات عمومی پوهنحی قابلگی
2 پلان استراتیژیک پوهنځی قابلگی
3 کتالوگ پوهنځی قابلگی
4 آگاهی و عملکرد مادران در مورد کلستروم
5 شیوع توبرکلوز نزد اطفال در شفاخانه تدریسی میوند در سال ۱۳۹۹
6 شیوع فکتورهای خطر وفیات سوءتغذی حاد شدید نزد اطفال کمتر از پنج سال
7 The effect of tranexamic acid on the quality of life and blood loss of women
8 Prevalence, related factors and maternal
9 Higher Education Institution Partnership to Strengthen the Health Care
10 Evaluating the effect of fennel soft capsules on the quality of life and its
11 Effect of Foeniculum vulgare Mill. (fennel) on menopausal symptoms in
12 Anti-hemorrhagic activity of Punica granatum L. flower (Persian
13 روز جهانی قابله ها
14 Congenital_Hemangiomas_with_Hypovolemic_Shock_Anem
15 Discriptive study of sepsis
16 Prevalence of Febrile Seizures in Children Admitted to Ataturk Children
17 Pulmonary aplasia and PDA in a neonate
18 Right-side diaphragmatic eventration with atrial septa defect and cleft palate in an infant_ a case report
19 مقاله تحقیقی آگاهی در مورد کلستروم تایید شده تحقیقات و راجع شده به  نشراتبعد از اصلاح ریوور
20 کاتالوگ سال 1402 پوهنحی قابلگی
21 پلان عملیاتی سال 1401 پوهنحی قابلگی
22 پلان عملیاتی سال 1402 پوهنحی قابلگی

 

Email Address : midwifery@kums.edu.af