کتابخانه

تاریخچه

کتابخانه پوهنتون علوم طبی کابل یکی از سابقه ترین و معتبرترین کتابخانه های طبی درسطح کشور به شمارمی رود  این کتابخانه در سال ۱۳۱۱ همزمان با تاسیس مدیریت عمومی نشرات و پوهنحی طب ایجاد گردیده که از بدو تاسیس دارای خدمات موثردر عرصه تهیه و ارایه معلومات  برای اساتید و محصلین بوده و با گذشت زمان به اثر سعی و تلاش مسوولین به غنامندی آن پرداخته شده است. که در سال های دهه ۵۰  و ۶۰  خورشیدی این کتابخانه مبدل به یکی از کتابخانه های مجهز و با اعتبار در سطح منطقه گردید ومینحیث فوکل لایبرریWHO  قبول ویکی از پروژه های سازمان صحی جهان (002) ؟ بوده ولی با تأسف در سال ۱۳۷۱ خورشیدی در اثر جنگ های خانمانسوز داخلی کتابخانه نیز تخریب و اکثریت کتب آن از بین رفت. بعد از سال ۱۳۷۴ به اثر تلاش هیات رهبری و حکومت وقت دو باره به بازسازی آن قسماً پرداخته شدکه خوشبختانه باآمدن تحولات سیاسی در نظام کشور بعد از سال ۱۳۸۱ خورشیدی و جلب کمک های بین الملی با توجه رهبری پوهنتون  و وزارت محترم تحصیلات عالی گام های موثر در راستای بازسازی و انکشاف کتابخانه برداشته شد. خوشبختانه اکنون این کتابخانه با داشتن اضافه از بیست و دو هزار جلد کتاب و ژورنال، اطاق مأخذ یا ریفرنس ، اطاق مطالعه عمومی، لابراتوار کمپیوتر، الماری های قفل شونده، در خدمت استادان ، محصلین  و علاقمندان قرار دارد. فعلاً این کتابخانه دارای ۸۴۱۷ عنوان کتاب که درمجموع به تعداد ( ۱۶۹۳۵) جلد کتب میشود و بیش از ۵۰۰۰ هزارجلد ژورنال مختلف النوع طبی از ریفرنس های معتبر ملی و بین المللی  می باشد. به تعداد ۳۱۲ جلد مونوگرافهای لیسانس محصلین، به تعداد ۲۰جلد تیزس اساتیدمحترم می باشد. تمام کتاب ها در کمپیوتر های این کتابخانه دیتابیس گردیده . اساتید، محصلین و سایر علاقمندان میتوانند به ساده گی از آن استفاده نمایند. آمریت کتابخانه دارای ۹  نفر پرسونل خدماتی می باشد.

اهداف :  بلند بردن سطح دانش طبی وتشویق شیوه خود آموزی درمحصلین میباشد.