شفاخانه تدریسی میوند

معرفی مختصر شفاخانه میوند

شفاخانه میوند ازمدت هفت دهه قبل درقلب كابل به فعاليت آغازنموده كه ابتداء به نام شفاخانه قلعه باقرخان مسمي بوده وبعدهابنام مستورات مسمي گرديد.درزمان حكومت جمهوري دموكراتيك افغانستان،بنام ميوندمبدل شد،ومراحل مختلف فعاليت هاي انكشافی،تغيیرات وتحولات ناشي از شرايط اجتماعي،سياسي،ونابه ساماني هاوجنگ های داخلی را پيموده است.

ديپارتمنت ها:

 شفاخانه ميوند داراي پنج ديپارتمنت، دو آمريت و چهار مديريت عمومي بوده كه ذيلاً توضيح ميگردد:

ديپارتمنت گوش و گلوشامل شف ديپارتمنت،اعضای ديپارتمنت،متخصصين ودوكتوران معالجوي بوده،مجموعاً 30 تن داکتردراین دیپارتمنت مصروف عرضه خدمات صحی وتدریسی میباشندکه ازجمله 5 تن اعضای کادر علمی، 4 تن متخصص و21 تن دوکتورمعالجوی اند.

ديپارتمنت جلديشامل شف ديپارتمنت،اعضای دیپارتمنت،متخصصين ودوكتوران معالجوي بوده،مجموعاً 18 تن داکتردراین دیپارتمنت مشغول عرضه خدمات صحی وتدریسی هستندکه ازجمله 5 تن اعضای کادرعلمی،4 تن متخصص و 9 تن دوکتور معالجوی میباشند.

ديپارتمنت داخله اطفالشامل شف ديپارتمنت، اعضای ديپارتمنت، استادان نیونتالوژی، متخصصين و دوكتوران معالجوي است. در این دیپارتمنت 23 تن داکتر مصروف عرضه خدمات صحی و تدریسی میباشند،که از جمله 10 تن اعضای کادرعلمی، 5 تن متخصص و 8 تن دوکتور معالجوی اند.

ديپارتمنت جراحي پلاستيكشامل شف ديپارتمنت،متخصصين ودوكتوران معالجوی بوده ومتشکل از 7 تن دوکتور، که 1 تن استاد کادری، 2 تن متخصص و 4 تن دوکتور معالجوی میباشد.

ديپارتمنت جراحي اطفالشامل شف ديپارتمنت، استادان کادری، متخصصين ودوکتوران معالجوی است.در این دیپارتمنت 7 تن دوکتورمصروف عرضه خدمات صحی و تدریسی اند،که از جمله 3 تن اعضای کادرعلمی، 2 تن متخصص و 2 تن دکتور معالجوی میباشند.

این شفاخانه دارای 350 بستر میباشد:

دیپارتمنت گوش و گلو 100 بستر( 50 بستر زنانه و 50 بستر مردانه )

دیپارتمنت جلدی 70 بستر ( 35 بستر زنانه و 35 بستر مردانه )

دیپارتمنت داخله اطفال 120 بستر ( 10 بستر مراقبت، 10 بستر نوزاد، 20 بستر ساری، 20 بستر تغذی، 10 بستر ARI، ده بستر CDD، چهل بستر برای مریضان داخله )

دیپارتمنت جراحی اطفال 30 بستر (5 بستر جراحی اعصاب، 10 بستر ریکوری، 15 بستر جراحی )  دیپارتمنت جراحی پلاستیک 30 بستر (‌14 بستر مردانه، 14 بستر زنانه، 2 بستر ریکوری )

پاليسي شفاخانه

  استقامت كاري شفاخانه در سه بخش تنظيم گرديده است:

آماده ساختن شرايط مناسب جهت دروس عملي محصلان پوهنتون طبي كابل

تهيه و تدارك تجهيزات طبي و ادويه جات لازم جهت استفاده مریضان و تحقيقات علمی استادان پوهنتون طبي

عرضه خدمات صحي با كيفيت

كنفرانس ها

 كنفرانسها توسط استادان، دوكتوران تريني وهمچنان كنفرانس هاي بخش نرسنگ بصورت دوامدار و منظم داير ميگردد.

كتابخانه

 كتابخانه این شفاخانه از بدو تاسيس شفاخانه تا فی الحال فعاليت داشته ولي متاسفانه در جنگهاي داخلي، قسماً تخریب گرديده که در اثر سعي و تلاش اداره شفاخانه تا حدي فعاليت خويش را حفظ نموده، فعلآ کتب مختلف  جراحی، داخله، گوش و گلو وغیره موجود است

معلومات درمورد استادان کادری وسایردوکتوران شفاخانه میوند

معلومات درمورد استادان کادری وسایردوکتوران شفاخانه میوند

استادانبه تعداد 30 تن استاد کادری در 5 ديپارتمنت مصروف انجام وظيفه میباشند.

دوكتورانبه تعداد 18 تن متخصص و 72 تن دوكتور تريني مشغول خدمت به مريضان درديپارتمنتهای مختلف میباشند،در بخش نرسنگ به تعداد 10 تن هيد نرس 10 تن نرس عملياتخانه و 677 تن نرس داخله  تحت نظر آمريت عمومی نرسنگ ايفاي وظيفه مينمايند.

خدمات معالجوی و تشخیصیه شفاخانه شامل خدمات ذیل میباشد:

سرویس عاجل دارای شعبات گوش و گلو، داخله اطفال، جلدی، جراحی اطفال، جراحی پلاستیک و شعبه واکسین میباشد، که طور 24 ساعته در خدمت هموطنان عزیز قرار دارند.

بخش های تشخیصیه این شفاخانه شامل اکسریز، ECG،ECHO، و Ultrasound میباشد.

در آمريت نرسنگ به تعداد 85 نرس طور 24 ساعته فعالیت داشته که شامل 27 تن طبقه اناث و 58 تن طبقه طبقه ذکور و یک تن واکسیناتور بوده که به تعداد شش تن به سویه لسانس، 10 تن به سویه فوق بکلوریا و 69 تن آنها بکلوریا میباشد.

آمريت مالي و اداري شامل مدیریت های ذیل میباشدخدمات، منابع بشری، محاسبه نقدی،  حفظ و مراقبت، ترانسپورت وغیره میباشد.

مدیریت انستزی و احیای مجدد، شامل 7 تن دوکتور و پرسونل متوسط میباشد.

مديريت فارمسي، به تعداد 5 تن فارمسست بوده، مشغول تهیه و تدارکات و منجمنت ادویه جات برای مریضان اند.

مديريت لابراتوار دارای 8 تن پرسونل بوده و دارای شعبات باکتریولوژی، سیرولوژی، بیوشیمی و پرازیتولوژی است.

مديريت راديولو‍ژي دارای 6 تن پرسونل بوده خدمات 24 ساعته تشخیصیه را برای مریضان فراهم مینماید.

سه باب اطاق کنفرانس هر یک با ظرفیت 50 تن اشتراک کننده را در یک وقت دارا بوده، مجهز با وسایل ملتی میدیا، پروجکتور،‌ الماریهای کتب وغیره میباشد که به اثر سعی و تلاش هیات رهبری شفاخانه احیاء و مورد استفاده قرار دارد

  1. كارکنان خدماتي

 به تعداد   109 تن از كارگران كه % 70 ان ذكور و % 30 ان اناث ميباشد، مشغول خدمات شبانه روزي براي  مريضان اند.

بست ریاست این شفاخانه رتبه دوم و کادری بوده که رییس آن اکنون دوکتور ذبیح الله ترین میباشد که در سال 1400 به اساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی به حیث رییس این شفاخانه تعیین گردیده است. داکتر ترین تا مقطع لیسانس تحصیل نموده است.

 

تماس با ما  : -

رياست شفاخانه -                          تيلفون  2100447 – 020

سرطبيب شفاخانه  -                       تيلفون  2102913 - 020

امريت مالي واداري -                     تيلفون  2102914 -020

امريت نرسنگ  -                          تيلفون       2103150 – 020

ادرس الكترونيكي   -                     maiwandhospital@kums.edu.af