پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ - ۹:۵۷
Background image

مجالس مشورتی در قبال رسیدگی به انستیزی مریضانی که تحت تداوی دوامدار با ستروئيدها قرار دارند

مجلس مشورتی اول به روز سه‌شنبه تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۸ با اشتراک دوکتوران انستیزی بعضی از شفاخانه‌های شهر کابل و تعدادی از استادان در مقر پوهنتون و مجلس دوم، روز چهارشنبه تاریخ 18/10/1398 با. . .