اعلان کاریابی

IT_Director
یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۶ - ۱۳:۱۶
اعلان کاریابی

Publish Date

Closing Date

Location

پوهنتون علوم طبی کابل

به منظور تحقق اهداف عالی دولت ج.ا.ا و سپردن کار به اهل آن، در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم غرض تطبیق سیستم جدید رتب و معاش، آمریت منابع بشری پوهنتون علوم طبی کابل به تعداد (11) بست مسلکی و خدماتی مربوطه خویش را به همکاری ریاست محترم منابع بشری وزارت تحصیلات عالی، طبق جدول ارسالی اعلان می نماید. واجدان شرايط می توانند فورمه های درخواستی این بست ها را از تاریخ نشر این اعلان برای (10) روز کاری از طریق آمریت منابع بشری پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا و یا ویب سایت های ذیل دریافت نمایند:

1. www.kums.edu.af

2. www.mohe.gov.af

3.  www.iarcsc.gov.af

متقاضیان محترم فورمه های درخواستی را مطابق رهنمود تسلیم دهی، خانه پری نموده با اسناد مورد تقاضا، قبل از ختم اعلان به شعبه مربوطه و یا به ایمیل آدرس kmu.hr22@gmail.com ارسال نمایند. شماره تماس جهت معلومات بیشتر: (0747686764)

 

شماره عنوان
1  لوایح  بست اعلان شده
2 جدول اعلان بست ها
3 رهنمود تسلیم دهی فورم درخواستی و اسناد مورد نیاز
4 فورم درخواستي امتحان بست هاي خدمات ملكي وزارت تحصيلات عالي

Related VacanciesShow all

Back to vacancies