اطلاعیه

IT_Director
اطلاعیه

به اطلاع فارغان رشته‌های طبی(نرسنگ، قابلگی، تکنالوژی طبی و انستیزی) انستیتوت‌های دولتی و خصوصی که خواهان ادامه تحصیل در رشته‌های فوق تا سطح لیسانس در این پوهنتون هستند، رسانیده می‌شود که توزیع فورم امتحان اختصاصی رشته‌های فوق‌الذکر از تاریخ 22 جدی 1398 در پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا آغاز شده است. بنابر این، علاقه‌مندان می‌توانند جهت اخذ فورم به آمریت امور محصلان این پوهنتون واقع منزل پنجم تعمیر ریاست مراجعه نمایند.

شرایط و اسناد مورد نیاز:

  1. داشتن نمرات حداقل 80 فیصد  
  2. داشتن تذکره تابعیت
  3. داشتن یک قطعه عکس 3 بر4

قابل ذکر است که طبق لایحه در بدل هر فورم (400) افغانی اخذ می‌گردد.