اطلاعیهنمایش همه

شنبه ۱۴۰۳/۳/۵ - ۱۱:۵۵
Background image
سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۱ - ۱۲:۲۶
Background image

اطلاعیه!

بست های ترینی اکمال تخصص دسپلین‌های داخله عمومی، جراحی عمومی و دیپارتمنت‌های مختلف ستوماتولوژی که از طریق اداره ملی امتحانات به شکل رقابت آزاد به اعلان سپرده است. لست مضامین و منابع . . .

بسته شده نمایش همه

شنبه ۱۴۰۳/۳/۵ - ۱۱:۵۵
سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۱ - ۱۲:۲۶

اطلاعیه!

بست های ترینی اکمال تخصص دسپلین‌های داخله عمومی، جراحی عمومی و دیپارتمنت‌های مختلف ستوماتولوژی که از طریق اداره ملی امتحانات به شکل رقابت آزاد به اعلان سپرده است. لست مضامین و منابع . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۱ - ۸:۳۴

اطلاعیه ثبت نامه برنامه اکمال تخصص!

آمریت ارتقای ظرفیت دوکتوران طب ریاست انکشاف تحصیلات طبی پوهنتون علوم طبی کابل بست های ترینی اکمال تخصص دسپلین‌های داخله عمومی، جراحی عمومی و دیپارتمنت‌های مختلف ستوماتولوژی را از طریق . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۰ - ۱۱:۳۹
دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۱۷ - ۸:۵۶
سه‌شنبه ۱۴۰۳/۲/۱۱ - ۸:۴۲

اطلاعیه!

به اطلاع کاندیدان طبقه ذکور 123 بست مسلکی اعلان شده شفاخانه های تدریسی مربوط پوهنتون علوم طبی کابل که امتحان تحریری آن قبلاً اخذ شده بود رسانیده میشود که نتایج امتحان آن بعد بررسی کمیته . . .