پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۴ - ۱۷:۲
Background image

از ۳۰۰ تن محصلینی‌که در آزمون عمومی تثبیت سویه زبان انگلیسی اشتراک نکرده بودند، امروز پنجشنبه ۲۴ سنبله سال روان آزمون متفرقه شان در پوهنتون علوم طبی کابل از طرف آمریت انسجام محصلان اخذ گردید.

قرار است که در پوهنتون علوم طبی کابل برای محصلان کورس‌های آموزش شش ماهه زبان انگلیسی جهت بلند بردن ظرفیت و مهارت شان راه اندازی گردد که آزمون عمومی سویۀ مهارت زبان انگلیسی از ۱۰۵۰ تن. . .