دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ - ۹:۳۷

پوهنتون علوم طبی کابل

Background image

اعلان کاریابی

اعلان کاریابی! به منظور تحقق اهداف عالی دولت ج.ا.ا و سپردن کار به اهل آن در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم غرض تطبیق سیستم جدید رتب و معاش، آمریت منابع بشری پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی . . .