بورسیه مقطع ماستری Peace project در کشور جاپان

IT_Director
Scholarships

Location جاپان

به اطلاع  تمام استادان محترم پوهنتون علوم طبی کابل " ابو علی ابن سینا" رسانیده میشود اینکه:

کشور جاپان برای سال  1398-1399 از 25 سیت بورسیه تحصیلی دره ماستری در رشته انجینری،زراعت،وترنری ،مالداری تحت برنامه (PEACE PROJECT)  برای وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان که در برنامه مذکور از این وزارت کاندید مطالبه نموده است. نحت شرایط ذیل خبر داده است:

  • کاندید باید تابعت افغانستان را داشته باشد:
  • کاندید باید دارای اسناد تحصیلی دوره لیسانس باشد:
  • سن کاندید باید 22 الی 39 سال باشد:
  • کاندید باید به زبان انگلیسی بلدیت کامل داشته باشد:
  • کاندید باید از صحت کامل برخوردار باشد:
  • کاندید باید عضو کادر علمی باشد:
  • از کاندیدان امتحان انگیسی اخذ مگردد:
  • کاندیدان برای علوم اجتماعیی از طبقه اناث باشد:

 

بنآ آنعده استادان که علاقمند اند، هرچی عاجل همراه با موافقه پوهنحی و دیپارتمنت مربوطه شان در صورتیکه در امور درسی شان اخلال و سکتگی رونما نگردد جهت اجراات بعدی به مدیریت ارتباطات خارجه مراجعه نمایند.

Latest scholarships

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۳ - ۱۲:۲۹ پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا
Background image

اطلاعیه بورسیه مقاطع ماستری و دوکتورای کشور اندونیزیا

به اطلاع اعضای محترم کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا رسانیده می‌شود که ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس های وزارت تحصیلات عالی از اهدای 11 سیت بورسیه تحصیلی پوهنتون . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۸ - ۱۰:۳۴ پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا
Background image

اطلاعیه بورسیه

به اطلاع اعضای محترم کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا رسانیده می‌شود که ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسهای وزارت تحصیلات عالی از اهدای بورسیه های تحصیلی کشور قزاقستان در . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ - ۱۱:۳۲ پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا
Background image

اطلاعیه بورسیه ماستری کشور تایلند

به اطلاع اعضای محترم کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا رسانیده می شود که ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس های وزارت تحصیلات عالی از اهدای بورسیه های تحصیلی کشور شاهی تایلند . . .