بورسیه مقطع ماستری Peace project در کشور جاپان

IT_Director
Scholarships

Location جاپان

به اطلاع  تمام استادان محترم پوهنتون علوم طبی کابل " ابو علی ابن سینا" رسانیده میشود اینکه:

کشور جاپان برای سال  1398-1399 از 25 سیت بورسیه تحصیلی دره ماستری در رشته انجینری،زراعت،وترنری ،مالداری تحت برنامه (PEACE PROJECT)  برای وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان که در برنامه مذکور از این وزارت کاندید مطالبه نموده است. نحت شرایط ذیل خبر داده است:

  • کاندید باید تابعت افغانستان را داشته باشد:
  • کاندید باید دارای اسناد تحصیلی دوره لیسانس باشد:
  • سن کاندید باید 22 الی 39 سال باشد:
  • کاندید باید به زبان انگلیسی بلدیت کامل داشته باشد:
  • کاندید باید از صحت کامل برخوردار باشد:
  • کاندید باید عضو کادر علمی باشد:
  • از کاندیدان امتحان انگیسی اخذ مگردد:
  • کاندیدان برای علوم اجتماعیی از طبقه اناث باشد:

 

بنآ آنعده استادان که علاقمند اند، هرچی عاجل همراه با موافقه پوهنحی و دیپارتمنت مربوطه شان در صورتیکه در امور درسی شان اخلال و سکتگی رونما نگردد جهت اجراات بعدی به مدیریت ارتباطات خارجه مراجعه نمایند.

Latest scholarships

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ - ۱۴:۴۱ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image

اطلاعیه بورسیه ماستری کشور تایلند

به اطلاع اعضای محترم کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا رسانیده می شود که ریاست روابط بین المللی و تنظیم بورس‌های وزارت تحصیلات عالی از اعطای بورسیه تحصیلی در مقطع ماستری د . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ - ۱۴:۲۹ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image

اطلاعیه بورسیه تحصیلی دوکتورا در پوهنتون ملی سیول- کوریایی جنوبی

به اطلاع اعضای محترم کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا رسانیده می شود که ریاست روابط بین المللی و تنظیم بورسهای وزارت تحصیلات عالی از اعطای بورسیه تحصیلی در مقطع PhD در . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ - ۱۴:۷ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image

اطلاعیه بورسیه تحصیلی مقطع ماستری و دوکتورا پوهنتون جنوب آسیا

به اطلاع اعضای محترم کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا رسانیده می شود که ریاست روابط بین المللی و تنظیم بورسهای وزارت تحصیلات عالی از اعطای بورسیه تحصیلی در مقاطع ماستری و . . .