اطلاعیه بورسیه ماستری کشور تایلند

IT_Director
اطلاعیه بورسیه ماستری کشور تایلند

Due

-

Location پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا

به اطلاع اعضای محترم کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا رسانیده می شود که ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس های وزارت تحصیلات عالی از اهدای بورسیه های تحصیلی کشور شاهی تایلند در مقطع ماستری خبر داده است. آخرین مهلت درخواستی برای بورسیه یادشده 15 مارچ 2021 می باشد.

شرایط:

- کاندید باید عضو کادر علمی باشد؛

- کاندید به زبان انگلیسی بلدیت داشته باشد؛

- سن کاندید باید کمتر از 50 سال باشد.

اسناد مورد نیاز :

- فیصدی نمرات دوره لیسانس متقاضیان کمتر از 65 % نباشد؛

- تکمیل فورم درخواستی بورس؛

- کاپی دیپلوم؛

- کاپی ترانسکریپت نمرات؛

- تذکره تابعیت؛

- تکمیل معاینات صحی

بنابر این، از آن عده اعضای محترم کادر علمی واجد شرایط که خواهان اشتراک در بورسیه فوق الذکر می باشند، تقاضا می شود که با درنظرداشت موافقه دیپارتمنت و پوهنحی مربوطه شان، اگر در امور درسی شان اخلال و سکتگی رونما نگردد، به مدیریت ارتباط خارجه این پوهنتون جهت اجراآت بعدی مراجعه نمایند.

Latest scholarships

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۳ - ۱۲:۲۹ پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا
Background image

اطلاعیه بورسیه مقاطع ماستری و دوکتورای کشور اندونیزیا

به اطلاع اعضای محترم کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا رسانیده می‌شود که ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس های وزارت تحصیلات عالی از اهدای 11 سیت بورسیه تحصیلی پوهنتون . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۸ - ۱۰:۳۴ پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا
Background image

اطلاعیه بورسیه

به اطلاع اعضای محترم کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا رسانیده می‌شود که ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسهای وزارت تحصیلات عالی از اهدای بورسیه های تحصیلی کشور قزاقستان در . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ - ۱۱:۳۲ پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا
Background image

اطلاعیه بورسیه ماستری کشور تایلند

به اطلاع اعضای محترم کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا رسانیده می شود که ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس های وزارت تحصیلات عالی از اهدای بورسیه های تحصیلی کشور شاهی تایلند . . .