بورسیه تحصیلی رشته طب در کشور ایران

IT_Director
Scholarships

Location ایران

به اطلاع تمام استادان محترم پوهنتون علوم طبی کابل "ابو علی سینا " رسانیده میشود

اینکه:

وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد به منظور ارتقا ظرفیت کادر های علمی پوهنتون ها دولتی برنامه اعزام یک تعداد اساتید رشته طب که اولویت دارند را جهت ادامه تحصیل در مقطع ماستری از بودیجه دولت ج.اافغانستان به کشور ایران اعزام نماید.

بنآ از تمام استادان محترم علاقمند که سن شان از 35 سال بیشتر نباشد، تقاضا به عمل میاید تا هرچی عاجل همراه با اسناد تحصیلی خویش با درنظر داشت موافقه معاونیت آمور محصلان در صورتیکه ذر آمور درسی شان سکتگی رونما نگردد غرض اجراات بعدی مراجعه نماید.

Latest scholarships

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ - ۱۴:۴۱ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image

اطلاعیه بورسیه ماستری کشور تایلند

به اطلاع اعضای محترم کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا رسانیده می شود که ریاست روابط بین المللی و تنظیم بورس‌های وزارت تحصیلات عالی از اعطای بورسیه تحصیلی در مقطع ماستری د . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ - ۱۴:۲۹ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image

اطلاعیه بورسیه تحصیلی دوکتورا در پوهنتون ملی سیول- کوریایی جنوبی

به اطلاع اعضای محترم کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا رسانیده می شود که ریاست روابط بین المللی و تنظیم بورسهای وزارت تحصیلات عالی از اعطای بورسیه تحصیلی در مقطع PhD در . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ - ۱۴:۷ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image

اطلاعیه بورسیه تحصیلی مقطع ماستری و دوکتورا پوهنتون جنوب آسیا

به اطلاع اعضای محترم کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا رسانیده می شود که ریاست روابط بین المللی و تنظیم بورسهای وزارت تحصیلات عالی از اعطای بورسیه تحصیلی در مقاطع ماستری و . . .