بورسیه تحصیلی رشته طب در کشور ایران

IT_Director
Scholarships

Location ایران

به اطلاع تمام استادان محترم پوهنتون علوم طبی کابل "ابو علی سینا " رسانیده میشود

اینکه:

وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد به منظور ارتقا ظرفیت کادر های علمی پوهنتون ها دولتی برنامه اعزام یک تعداد اساتید رشته طب که اولویت دارند را جهت ادامه تحصیل در مقطع ماستری از بودیجه دولت ج.اافغانستان به کشور ایران اعزام نماید.

بنآ از تمام استادان محترم علاقمند که سن شان از 35 سال بیشتر نباشد، تقاضا به عمل میاید تا هرچی عاجل همراه با اسناد تحصیلی خویش با درنظر داشت موافقه معاونیت آمور محصلان در صورتیکه ذر آمور درسی شان سکتگی رونما نگردد غرض اجراات بعدی مراجعه نماید.

Latest scholarships

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۳ - ۱۲:۲۹ پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا
Background image

اطلاعیه بورسیه مقاطع ماستری و دوکتورای کشور اندونیزیا

به اطلاع اعضای محترم کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا رسانیده می‌شود که ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس های وزارت تحصیلات عالی از اهدای 11 سیت بورسیه تحصیلی پوهنتون . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۸ - ۱۰:۳۴ پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا
Background image

اطلاعیه بورسیه

به اطلاع اعضای محترم کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا رسانیده می‌شود که ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسهای وزارت تحصیلات عالی از اهدای بورسیه های تحصیلی کشور قزاقستان در . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ - ۱۱:۳۲ پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا
Background image

اطلاعیه بورسیه ماستری کشور تایلند

به اطلاع اعضای محترم کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا رسانیده می شود که ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس های وزارت تحصیلات عالی از اهدای بورسیه های تحصیلی کشور شاهی تایلند . . .