اعلان کاریابی:

IT_Director
شنبه ۱۴۰۱/۱/۲۰ - ۱۲:۴۷
اعلان کاریابی:

Publish Date

Closing Date

Location

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا

انستیتیوت امراض صدری و قلبی وعایی پوهنتون علوم طبی کابل به چهار تن نرس از طبقه اناث ضرورت دارد

تعداد بست: 4

عنوان بست ها:

• سکرب نرس(Scrub Nurse) بست (5) یک بست

• نرس ( Cardiac Perfusionist) بست (5) دو بست

• هید نرس Head Nurse(ICU) بست (4) یک بست

موقعیت: انستیتیوت امراض صدری و قلبی وعایی پوهنتون علوم طبی کابل

جنسیت: اناث

تحصیلات: فوق بکلوریا ( نرسنگ )

تجربه کاری: حد اقل یک سال

تاریخ اعلان: 20//1/1401 تاریخ ختم 30/1/1401، 7/9/1443 – 17/9/1443

داوطلبان واجد شرایط می‌توانند از تاریخ نشر اعلان برای مدت (10) روز کاری با کاپی اسناد تحصیلی و کاپی تذکره به بخش اناثیه آمریت منابع بشری پوهنتون علوم طبی کابل واقع کارته سخی، سرک پوهنتون جوار شفاخانه تدریسی علی‌آباد مراجعه، فورمه‌های درخواستی را دریافت نموده و بعد از خانه پرُی تسلیم نمایند.

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies