اعلان کاریابی

IT_Director
دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳ - ۱۳:۳۷
job

Publish Date

Closing Date

Location

پوهنتون علوم طبی کابل

به منظور تحقق اهداف عالی دولت ج.ا.ا و سپردن کار به اهل آن در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم غرض تطبیق سیستم جدید رتب و معاش، آمریت منابع بشری پوهنتون علوم طبی کابل به تعداد (11) بست تخصصی و مسلکی مربوطه خویش را به همکاری ریاست محترم منابع بشری وزارت تحصیلات عالی، طبق جدول ارسالی به اعلان می سپارد. واجدان شرايط می توانند فورمه های درخواستی این بست ها را از تاریخ 1399/6/3 الی 15/6/1399 از آمریت منابع بشری پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا و یا ویب سایت های ذیل دریافت نمایند:  1. www.kums.edu.af 2. www.mohe.gov.af 3 . www.iarcsc.gov.af متقاضیان محترم فورمه های درخواستی را مطابق رهنمود تسلیم دهی، خانه پری نموده همراه با اسناد مورد تقاضاء، قبل از ختم اعلان به آمریت نامبرده و یا به ایمیل آدرس kmu.hr22@gmail.com ارسال نمایند. شماره تماس جهت معلومات بیشتر: (0747686764)

 

شماره عنوان بست
1 جدول لست بست های اعلان شده
2  داکتر سیتی سکن
3  سرپرستار جراحی
4 سرپرستار داخله
5  سرپرستار icu
6  فارمسست
7  داکتر اودیولوژی
8  سرپرستار
10 تکنالوژیست اکسری
11  واکسیناتور
12 نرس عملیاتخانه
13 عینک ساز
14  برای رهنمایی در مورد بستها
15 فورم درخواستی برای بستها

Related VacanciesShow all

Back to vacancies