اطلاعیه!

IT_Director
اطلاعیه!

به اطلاع آن‌عده فارغان محترم که از پوهنحی های طب و ستوماتولوژی فارغ گردیده اند و خواهان شمولیت در امتحان کادر علمی بست‌های خالی دیپارتمنت‌های مربوطه پوهنتون علوم طبی کابل می‌باشند رسانیده می‌شود، در صورت می‌توانند شامل امتحان کادر علمی گردند که امتحان(Exit Exam) شورای طبی افغانستان را موفقانه سپرده نموده باشند. در غیر آن حق اشتراک در امتحان کادر علمی را ندارند.

نوت: فارغان قبل از تأسیس شورای طبی افغانستان شامل این امر نمی باشند.

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۷/۶ - ۸:۴۵
Background image

اطلاعیه!

موضوع: عقد قرارداد پروژه 99 قلم قرطاسیه باب و مواد تنظیفاتی ضرورت ریاست پوهنتون علوم طبی کابل و شفاخانه‌های تدریسی این ریاست، بابت سال مالی 1402
بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل و . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ - ۸:۵۱
Background image

اطلاعیه ثبت نام دو تن ترینی(رضاکار) اناث

شفاخانه کادری چشم پوهنتون علوم طبی کابل به دو تن ترینی والنتر(رضاکار) تخصص صرف از طبقه اناث به اساس نیازمندی دیپارتمنت چشم ضرورت دارد. بناءً از تمام علاقه مندان محترم که خواهان ادامه . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۸ - ۱۰:۳۹
Background image

اطلاعیه بایومتریک و امتحان ماستری صحت عامه

قرار است روز پنجشنبه ۹ سنبله سال ۱۴۰۲ پروسه بایومتریک کاندیدان برنامه ماستری صحت عامه پوهنتون علوم طبی کابل در جمنازیوم پوهنتون کابل صورت گیرد و هم‌چنان امتحان شمولیت برنامه ماستری صحت . . .

بازگشت به اطلاعیه ها