اطلاعیه شمولیت در برنامه اکمال تخصص پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا برای آن عده متقاضیانی که سال های قبل امتحان شورای طبی را نداده و سن شان از ۳۵ سال زیاد نباشد.

IT_Director
اطلاعیه شمولیت در برنامه اکمال تخصص پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا برای آن عده متقاضیانی که سال های قبل امتحان شورای طبی را نداده و سن شان از ۳۵ سال زیاد نباشد.

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا جهت رشد و انکشاف سیستم صحی کشور و تربیه دوکتوران مجرب و متخصص، در نظر دارد تا در سال ۱۴۰۰ خورشیدی، ۵۰ تن از دوکتوران را بعد از سپری نمودی موفقانه امتحان، در برنامه تخصص شفاخانه های کادری خویش در دسپلین های جراحی (جراحی عمومی، یورولوژی، جراحی اعصاب، اورتوپیدی، گوش و گلو، جراحی اطفال، جراحی پلاستیک، نسایی ولادی و جراحی امراض قلبی وعابی)؛ داخله (داخله عمومی، داخله اطفال، عقلی و عصی، جلدی و داخله قلبی) و ستوماتولوژی (داخله و جراحی) جذب نماید. متقاضیان محترم که سال های قبل امتحان شورای طبی را نداده باشند و سن شان از ۳۵ سال زیاد نباشد می توانند جهت ثبت نام و اخذ فورمه به این پوهنتون مراجعه نموده و ثبت نمایند.

یادداشت: در زیر، دسپلین ها، ریفرنس ها و مضامین نیز با شما شریک شده است.

زمان برگزاری امتحان از طریق صفحه فیس بوک پوهنتون و صفحه اداره ملی امتحانات بعدا اعلان می گردد.

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۸/۱۱ - ۱۰:۵۹
Background image

اطلاعیه شمولیت در برنامه اکمال تخصص پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا جهت رشد و انکشاف سیستم صحی کشور و تربیه دوکتوران مجرب و متخصص، در نظر دارد تا در سال ۱۴۰۰ خورشیدی، ۵۰ تن از دوکتوران را بعد از سپری نمودی موفقانه . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۰ - ۹:۳
Background image

اطلاعیه تصمیم عقد قرارداد

بدین‌وسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدرکات، به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده می‌شود که ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا در نظر دارد تا پروژه‌ی رنگمالی، ترمیمات و . . .

بازگشت به اطلاعیه ها