اطلاعیه شمولیت در برنامه اکمال تخصص پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا برای آن عده متقاضیانی که سال های قبل امتحان شورای طبی را نداده و سن شان از ۳۵ سال زیاد نباشد.

IT_Director
اطلاعیه شمولیت در برنامه اکمال تخصص پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا برای آن عده متقاضیانی که سال های قبل امتحان شورای طبی را نداده و سن شان از ۳۵ سال زیاد نباشد.

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا جهت رشد و انکشاف سیستم صحی کشور و تربیه دوکتوران مجرب و متخصص، در نظر دارد تا در سال ۱۴۰۰ خورشیدی، ۵۰ تن از دوکتوران را بعد از سپری نمودی موفقانه امتحان، در برنامه تخصص شفاخانه های کادری خویش در دسپلین های جراحی (جراحی عمومی، یورولوژی، جراحی اعصاب، اورتوپیدی، گوش و گلو، جراحی اطفال، جراحی پلاستیک، نسایی ولادی و جراحی امراض قلبی وعابی)؛ داخله (داخله عمومی، داخله اطفال، عقلی و عصی، جلدی و داخله قلبی) و ستوماتولوژی (داخله و جراحی) جذب نماید. متقاضیان محترم که سال های قبل امتحان شورای طبی را نداده باشند و سن شان از ۳۵ سال زیاد نباشد می توانند جهت ثبت نام و اخذ فورمه به این پوهنتون مراجعه نموده و ثبت نمایند.

یادداشت: در زیر، دسپلین ها، ریفرنس ها و مضامین نیز با شما شریک شده است.

زمان برگزاری امتحان از طریق صفحه فیس بوک پوهنتون و صفحه اداره ملی امتحانات بعدا اعلان می گردد.

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۱/۴/۱۶ - ۸:۵۵
Background image

اطلاعیه مجدد بست کادری دیپارتمنت رادیولوژی

موضوع: اعلان مجدد یک بست کادر علمی دیپارتمنت رادیولوژی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا.

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا مجددآ برای بار دوم یک بست کادر علمی دیپارتمنت . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۳/۱۷ - ۸:۴۱
Background image

اطـــــلاعیه!

به اطلاع عموم ترینر متخصص‌ها و ترینی‎ های شامل برنامه تخصص دیپارتمنت گوش، گلو و بینی، شفاخانه تدریسی میوند، شفاخانه ابن سینا، شفاخانه چهارصدبستر، شفاخانه امنیت ملی و شفاخانه څارندوی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۳/۱۷ - ۸:۳۸
Background image

اطلاعیه!

به اطلاع آن‌عده فارغان محترم که از پوهنحی های طب و ستوماتولوژی فارغ گردیده اند و خواهان شمولیت در امتحان کادر علمی بست‌های خالی دیپارتمنت‌های مربوطه پوهنتون علوم طبی کابل می‌باشند . . .

بازگشت به اطلاعیه ها