اطلاعیه بورسیه تحصیلی کشور آذربایجان در مقاطع دوکتورا

IT_Director
scholarship

Due

-

Location پوهنتون علوم طبی کابل

به اطلاع تمام اعضای کادر علمی پوهنتون علوم  طبی کابل رسانیده میشود اینکه:

ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسهای وزارت تحصیلات عالی از پوهنتون علوم طبی کابل دو تن کاندید واجد شرایط را برای بورسیه تحصیلی کشور آذربایجان در در رشته های  طب عمومی و تخصصی در مقاطع دوکتورا مطالبه نموده است، کاندید واجد شرایط می توانند برای معلومات بیشتر به سایت وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان و یا Azerbaijan International Development Agency (AIDA) مراجعه نمایند و آخرین مهلت ثبت نام 15 فبروری 2020 می باشد

بنآ از آن عده اشخاص کادری علمی واجد شرایط علاقمند متمی هستیم، با در نظر داشت موافقه دیپارتمنت و پوهنحی مربوطه شان در صورتیکه در آمور درسی شان اخلال و سکتگی رونما نگردد، هرچی عاجل الی تاریخ 10 جدی 1398 به مدیریت ارتباط خارجه این پوهنتون جهت اجراآت بعدی مراجعه نمایند.

Latest scholarships

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ - ۱۰:۱۸ پوهنتون علوم طبی کابل ابو علی ابن سینا
Background image

اطلاعیه بورسیه های ماستری و دوکتورا (GRIPS) کشور جاپان

به اطلاع تمام اعضای کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا رسانیده می شود که ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس های وزارت تحصیلات عالی، از اعطای بورسیه های تحصیلی برای دوره های . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۰ - ۱۱:۵۳ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image

اطلاعیه بورسیه برای دوره های دوکتورا (PhD)، مافوق دوکتورا ((Post PhD و دوره تحقیقاتی (Research)

به اطلاع اعضای محترم کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا رسانیده می شود که ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسهای وزارت تحصیلات عالی از اعطای بورسیه های تحصیلی  برای دوره های . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۰ - ۱۱:۳۱ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image

اطلاعیه بورسیه  برای دوره های دوکتورا (PhD)، مافوق دوکتورا ((Post PhD و دوره تحقیقاتی (Research)

به اطلاع اعضای محترم کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا رسانیده می شود که ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسهای وزارت تحصیلات عالی از اعطای بورسیه های تحصیلی  برای دوره های . . .