اطلاعیه بایومتریک و امتحان ماستری صحت عامه

IT_Director
اطلاعیه بایومتریک و امتحان ماستری صحت عامه

قرار است روز پنجشنبه ۹ سنبله سال ۱۴۰۲ پروسه بایومتریک کاندیدان برنامه ماستری صحت عامه پوهنتون علوم طبی کابل در جمنازیوم پوهنتون کابل صورت گیرد و هم‌چنان امتحان شمولیت برنامه ماستری صحت عامه به روز جمعه ۱۰ سنبله سال روان در پوهنتون کابل اخذ شود.

بنابراین به اطلاع عموم کاندیدان برنامه ماستری صحت عامه رسانیده می شود که به تاریخ های ذکر شده بخاطر پروسه بایومتریک و امتحان ماستری صحت عامه در پوهنتون کابل حاضر باشند.
تاریخ پروسه بایومتریک: روز پنجشنبه 9 سنبله سال 1402
تاریخ اخذ امتحان: روز جمعه 10 سنبله سال 1402
محل بایومتریک: جمنازیوم پوهنتون کابل
محل اخذ امتحان: پوهنتون کابل
 

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۴۰۳/۳/۵ - ۱۱:۵۵
Background image
سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۱ - ۱۲:۲۶
Background image

اطلاعیه!

بست های ترینی اکمال تخصص دسپلین‌های داخله عمومی، جراحی عمومی و دیپارتمنت‌های مختلف ستوماتولوژی که از طریق اداره ملی امتحانات به شکل رقابت آزاد به اعلان سپرده است. لست مضامین و منابع . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۱ - ۸:۳۴
Background image

اطلاعیه ثبت نامه برنامه اکمال تخصص!

آمریت ارتقای ظرفیت دوکتوران طب ریاست انکشاف تحصیلات طبی پوهنتون علوم طبی کابل بست های ترینی اکمال تخصص دسپلین‌های داخله عمومی، جراحی عمومی و دیپارتمنت‌های مختلف ستوماتولوژی را از طریق . . .

بازگشت به اطلاعیه ها