اطلاعیه!

IT_Director
اطلاعیه!

به اطلاع کاندیدان بست های کادری دیپارتمنت ثقافت اسلامی و بست های امامان و مبلغین پوهنتون های تعلیم و تربیه کابل، طبی کابل و پولی تخنیک کابل رسانیده میشود. که قرار است امتحان لسان عربی بست های فوق به روز پنجشنبه مورخ 4/2/1444 مطابق 10 سنبله 1401 در مرکز تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل اخذ گردد. کاندیدان محترم مطلع باشند. نوت: امتحان کاندیدان اناث ازطرف صبح ساعت 7 بجه و امتحان کاندیدان ذکور ساعت 11 قبل ازظهر طبق تقسیم اوقات و شارلست نهایی شده ازطرف کمیسیون موظف وزارت محترم تحصیلات عالی که بعدا ازطریق صفحه پوهنتون تعلیم و تربیه کابل به نشر میرسد، برگزار میگردد. کاندیدان محترم اناث حین ورود در پوهنتون حجاب اسلامی را جدا درنظر داشته باشند و نیز تمامی کاندیدان جهت شناسایی اصل تذکره، کارت هویت ویاهم پاسپورت خویش را با خود داشته باشند.

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۶ - ۹:۲۲
Background image

اطلاعیه!

به اطلاع عموم محصلین محترم پوهنتون علوم طبی کابل"ابو علی ابن سینا" رسانیده می‌شود؛ بر اساس تقویم تحصیلی دروس محصلین به شکل حضوری در تمام پوهنځی‌ها در جریان می‌باشد، طبق تقویم تهیه شده . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۲ - ۱۱:۷
Background image

اطلاعیه!

موضوع: اطلاع عقد قرارداد پروژه ترمیم تالارهای پوهنتون علوم طبی کابل بابت سال مالی 1402
بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات، به اطلاع عموم داوطلبان رسانیه می‌شود که . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۹ - ۱۲:۵۱
Background image

آگهی!

از اینکه امتحان بست های نرسنگ شفاخانه تدریسی علی آباد به تاریخ ۱۰ قوس سال جاری اعلان گردیده بود بنابر مشکلات تخنیکی تاریخ امتحان این بست‌ها به تعویق افتاد، یک بار دیگر به اطلاع تمام . . .

بازگشت به اطلاعیه ها