اطـــــلاعیه!

IT_Director
اطـــــلاعیه!

به اطلاع عموم ترینر متخصص‌ها و ترینی‎ های شامل برنامه تخصص دیپارتمنت گوش، گلو و بینی، شفاخانه تدریسی میوند، شفاخانه ابن سینا، شفاخانه چهارصدبستر، شفاخانه امنیت ملی و شفاخانه څارندوی رسانیده می شود که قرار است به روز پنجشنبه مورخ ۱۹ جوزا ۱۴۰۱ساعت 9 قبل از ظهر سمینار علمی تحت عنوان « تفسیر سی تی اسکن استخوان تمپورال و مرور بر بعضی امراض گوش و گلو و بینی» در ریاست انکشاف تحصیلات طبی پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا" توسط پوهنمل دوکتورس شریفه حقجو استاد دیپارتمنت گوش، گلو و بینی شفاخانه تدریسی میوند برگزار شود.

ترینر متخصص ها و ترینی های شامل برنامه تخصص که علاقمند اشتراک در سیمنار مذکور را دارند جهت ثبت نام به ریاست انکشاف تحصیلات طبی پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا" قبل از تاریخ اعلان شده الی روز چهار شنبه مورخ 18 جوزا 1401 می‌توانند مراجعه نمایند.

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۱/۴/۱۶ - ۸:۵۵
Background image

اطلاعیه مجدد بست کادری دیپارتمنت رادیولوژی

موضوع: اعلان مجدد یک بست کادر علمی دیپارتمنت رادیولوژی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا.

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا مجددآ برای بار دوم یک بست کادر علمی دیپارتمنت . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۳/۱۷ - ۸:۴۱
Background image

اطـــــلاعیه!

به اطلاع عموم ترینر متخصص‌ها و ترینی‎ های شامل برنامه تخصص دیپارتمنت گوش، گلو و بینی، شفاخانه تدریسی میوند، شفاخانه ابن سینا، شفاخانه چهارصدبستر، شفاخانه امنیت ملی و شفاخانه څارندوی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۳/۱۷ - ۸:۳۸
Background image

اطلاعیه!

به اطلاع آن‌عده فارغان محترم که از پوهنحی های طب و ستوماتولوژی فارغ گردیده اند و خواهان شمولیت در امتحان کادر علمی بست‌های خالی دیپارتمنت‌های مربوطه پوهنتون علوم طبی کابل می‌باشند . . .

بازگشت به اطلاعیه ها