تدویر ورکشاپ جهت بهتر سازی رهبری و مدیریت برای اعضای رهبری پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا

IT_Director
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ - ۱۰:۳۶
تدویر ورکشاپ جهت بهتر سازی رهبری و مدیریت برای اعضای رهبری پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا

این ورکشاپ روز شنبه (11 دلو 1399) با حمایت مالی و همکاری دفتر برنامه انکشافی تحصیلات عالی(HEDP) برای اعضای رهبری این پوهنتون دایر شد.

پوهاند دوکتور وحیدالله مومند رییس پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا با ابراز امتنان از دفتر برنامه انکشافی تحصیلات عالی (HEDP)، راه اندازی این ورکشاپ را جهت ارتقای ظرفیت و بلند بردن توانمندی مدیریت و رهبری در نهاد های تحصیلات عالی مهم و مؤثر دانسته و از تمام اشتراک کنندگان تقاضا نمود تا از ورکشاپ متذکره استفاده مؤثر نمایند.

این ورکشاپ که به منظور استفاده از شیوه‌ها و روش‌های جدید رهبری دایر گردیده است، به مدت یک هفته ادامه می یابد.

 

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۷ - ۹:۵۷
Background image

رییس جدید پوهنحی صحت عامه پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا معرفی شد

محترم پوهاند دوکتور وحیدالله مومند رییس پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا روز چهارشنبه (6 حوت 1399) به اساس تشخیص22/10/1399کمیته انتصاب بست‌های اکادمیک وزارت محترم تحصیلات عالی و. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ - ۱۲:۲۹
Background image

ورکشاپ آموزشی تدریس مبتنی برنتایج و آموزش محصل محور (OBE-SCL) در پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا تدویر گردید

این ورکشاپ روز شنبه (25 دلو 1399) با حضور محترم پوهاند دوکتور وحیدالله مومند رییس پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا در ریاست انکشاف تحصیلات طبی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ - ۱۰:۳۶
Background image

تدویر ورکشاپ جهت بهتر سازی رهبری و مدیریت برای اعضای رهبری پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا

این ورکشاپ روز شنبه (11 دلو 1399) با حمایت مالی و همکاری دفتر برنامه انکشافی تحصیلات عالی(HEDP) برای اعضای رهبری این پوهنتون دایر شد.

پوهاند دوکتور وحیدالله مومند رییس پوهنتون علوم طبی. . .

BACK TO NEWS