اطلاعیه

IT_Director
اطلاعیه

به اطلاع فارغان محترم رشته‌های طبی (نرسنگ، قابلگی، تکنالوژی طبی و انستیزی) انستیتوت‌های دولتی و خصوصی که خواهان ادامه تحصیل در رشته‌های فوق تا سطح لیسانس در این پوهنتون استند، رسانیده می‌شود که توزیع فورم امتحان اختصاصی (چهارده پاسان) رشته‌های فوق‌الذکر از تاریخ ۲۲ دلو ۱۳۹۹ در پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا آغاز شده است. بنابر این، علاقه‌مندان می‌توانند جهت اخذ فورم به آمریت امور محصلان این پوهنتون واقع منزل پنجم تعمیر ریاست مراجعه نمایند.

شرایط و اسناد مورد نیاز:

1. داشتن نمرات حداقل ۸۰ فیصد؛

2. داشتن تذکره تابعیت؛

3. داشتن یک قطعه عکس 3 بر 4.

قابل ذکر است که طبق لایحه در بدل هر فورم (400) افغانی اخذ می گردد.