اطلاعیه بست های کادر علمی مضمون (ثقافت اسلامی)، بست های امامان و مبلغان در نهاد های تحصیلات عالی دولتی کشور

IT_Director
دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۳۱ - ۱۴:۱۰
- داوطلبان باید دارای عقیده راسخ و در قسمت دعوت دارای تجربه کافی باشند.

Publish Date

Closing Date

Location

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا

پوهنتون های کابل، تعلیم و تربیه، طبی، پولی تخنیک، پروان، البیرونی، بامیان، غزنی و هم چنان موسسات تحصیلات عالی پنجشیر و وردگ برای بست های کادری و بست های امامان و مبلغان خویش به داوطلبان واجد شرایط ذیل نیاز دارند.

پوهنتون کابل (21) بست کادری و (2) بست برای امام و مبلغ

پوهنتون علوم طبی کابل (10) بست کادری و (2) بست برای امام و مبلغ

پوهنتون پولی تخنیک کابل (22) بست کادری و (2) بست برای امام و مبلغ

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل (23) بست کادری و (2) بست برای امام و مبلغ

پوهنتون پروان (28) بست کادری و (2) بست برای امام و مبلغ

پوهنتون بامیان (27) بست کادری و (2) بست برای امام و مبلغ

پوهنتون البیرونی (16) بست کادری و (2) بست برای امام و مبلغ

پوهنتون غزنی (18) بست کادری و (2) بست برای امام و مبلغ

مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیر (4) بست کادری و (2) بست برای امام و مبلغ

مؤسسه تحصیلات عالی وردگ (6) بست کادری و (2) بست برای امام و مبلغ

شرایط بست های کادری:

- در امتحان به داوطلبانی اولویت داده می شود که دارای اسناد تحصیلی ماستری و دکتورا باشند.

- در امتحان به داوطلبانی اولویت داده می شود که در کنار تخصص/ دوره (عالمیه)، دارای اسناد لیسانس نیز باشند.

- آنعده از فارغان پوهنحٔی های شرعیات می توانند ثبت نام نمایند که، دارای اسناد ماستری و یا هم در کنار سند لیسانس آموزش های دینی به سطح دوره (عالیه) را نیز داشته باشند.

- آنعده از داوطلبان واجد شرایط که سن شان از (55) سال بیشتر نباشد، می توانند به بست های فوق ثبت نام نمایند.

شرایط امامان و مبلغان:

- داوطلبان باید دارای عقیده راسخ و در قسمت دعوت دارای تجربه کافی باشند.

- آگاهی در قسمت قواعد تجوید و تجربه در بخش تدریس علوم دینی نیز داشته باشد و هم چنان حد اقل فارغ دوره عالمیه و با محیط علوم عصری بلدیت داشته باشد.

- به آنعده از علمای کرام که در کنار ویژه گی های دیگر، سند تخصص در بخش دعوت از جامعه معتبر را داشته باشند، نیز اولویت داده می شود.

متقاضيان واجد شرایط بست های مذکور می توانند از تاریخ 24 / 1 / 1444 هـ ق الی 1 / 2 / 1444 هـ ق درخواستي های خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون های مربوطه تسليم نمايند.

منابع امتحان:

منابع امتحان تحریری:

۱ـ تفسیر نسفي جزء اول ۲ـ مشکاة المصابیح (کتاب الصلاة) ۳ـ اصول الفقه (نورالانوار) کتاب الله تقسیمات اول و دوم ۴ـ شرح العقائد بخش دوم ۵ـ العلاقات الدولیه فی الاسلام (وهبة الزحیلي) ۶ـ السیرة النبویة دروس وعبر (مصطفی السباعی).

منابع امتحان تقریری:

۱ـ تجوید (تلاوت) ۲ـ هدایة (جلد اول) ۳ـ ریاض الصالحین (کتاب الاداب) ۴ـ معلومات عامه.

قابل ذکر است که ثبت نام برای بست های یاد شده در پوهنتون ولایت های مربوطه صورت می گیرد و بعد از ثبت نام در محلات ذیل امتحان اخذ می گردد.

1- امتحان پوهنتون های تعلیم و تربیه کابل، علوم طبی کابل و پولی تخنیک کابل در پوهنتون تعلیم و تربیه کابل اخذ می گردد.

2- امتحان پوهنتون های کابل، پروان، البیرونی، بامیان، غزنی و هم چنان مؤسسات تحصیلات عالی پنجشیر و وردگ در پوهنتون کابل اخذ می گردد.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies