آگهی!

IT_Director
announcement

از اینکه امتحان بست های نرسنگ شفاخانه تدریسی علی آباد به تاریخ ۱۰ قوس سال جاری اعلان گردیده بود بنابر مشکلات تخنیکی تاریخ امتحان این بست‌ها به تعویق افتاد، یک بار دیگر به اطلاع تمام کاندیدان محترم طبقه ذکور و اناث رسانیده می شود که امتحان بست های نرسنگ شفاخانه تدریسی علی آباد به تاریخ ۱۷ قوس سال جاری در پوهنتون علوم طبی کابل اخذ می گردد و تاریخ امتحان سایر بست های مسلکی اعلان شده طبق تقسیم اوقات مشخص و اعلان خواهد شد.
 

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۱ - ۱۲:۲۶
Background image

اطلاعیه!

بست های ترینی اکمال تخصص دسپلین‌های داخله عمومی، جراحی عمومی و دیپارتمنت‌های مختلف ستوماتولوژی که از طریق اداره ملی امتحانات به شکل رقابت آزاد به اعلان سپرده است. لست مضامین و منابع . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۱ - ۸:۳۴
Background image

اطلاعیه ثبت نامه برنامه اکمال تخصص!

آمریت ارتقای ظرفیت دوکتوران طب ریاست انکشاف تحصیلات طبی پوهنتون علوم طبی کابل بست های ترینی اکمال تخصص دسپلین‌های داخله عمومی، جراحی عمومی و دیپارتمنت‌های مختلف ستوماتولوژی را از طریق . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۰ - ۱۱:۳۹
Background image

بازگشت به اطلاعیه ها