شفاخانه تدریسی چشم شهرارا

این شفاخانه به اساس تفاهم‌نامه مورخ 24/02/2001 میلادی که مصادف است با 06/12/1379 هجری شمسی میان وزارت تحصیلات عالی، پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن‌‌سینا" و مؤسسه محترم International Assistance Mission (IAM) که به مدت ده سال به امضا رسیده بود، در تعمیر پولی‌کلینیک صحی پوهنتون کابل واقع ده‌بوری با تعداد 13 تن پرسونل فنی و اداری و 25 بستر، تحت نام شفاخانه کادری چشم(University Eye Hospital) آغاز به فعالیت کرد. در سال 1382 از تعمیر پولی‌کلینیک صحی پوهنتون کابل به تعمیر پوهنتون علوم طبی کابل انتقال و الی تاریخ 18/11/1391 در آن محل به کمک و حمایت موسسه IAM  فعالیت می‌کرد. اما بعد از ختم تفاهم‌نامه با مؤسسه متذکره دوباره از امکانات دست داشته خویش استفاده نموده و در 18 دلو 1392، رسماً تشکیل شفاخانه کادری چشم ایجاد و به اساس هدایت ریاست پوهنتون از محوطه پوهنتون علوم طبی کابل" ابوعلی ابن‌سینا"به تعمیر ملالی زیژنتون واقع شهرآرا نقل مکان نمود که بعداً به اساس سعی و تلاش پوهنتون علوم طبی کابل و اعضای دیپارتمنت چشم در سال 1400 با تشکیل 56 تن پرسونل از موقف آمریت شفاخانه به سطح ریاست شفاخانه ارتقاء نموده است که تا اکنون منحیث مرکز ارایه خدمات مراقبت‌های صحی و آموزشی برای محصلان پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن‌سینا" در سطوح محصلان، ستاژران، دوکتوران ترینی، متخصصان چشم و معالجه هموطنان عزیز بطور24 ساعته فعالیت می‌نماید.

هم‌چنان به اساس تفاهم نامه که قبلاً بین پوهنتون علوم طبی کابل "ابو علی ابن سینا" و موسسه Fred Hollows Foundation عقد گردیده بود با در نظرداشت برنامه‌های ارتقای ظرفیت برای شفاخانه چشم، چهار تن از پرسونل مربوط این شفاخانه در بخش لیسانس و تکنیشن چشم با استفاده از بورس تحصیلی به کشور پاکستان اعزام کرد.

فشرده فعالیت‌ها و دست آوردهای پوهنتون علوم طبی کابل طی سال های 90 و 93

این شفاخانه در بخش‌های تدریسی(کارهای عملی برای محصلان این پوهنتون)، معاینه سراپا، داخل بستر، عملیات، بایومتری، لیزر، لابراتوار، تعیین نمره چشم و عینک، دواخانه و واقعات عاجل فعالیت دارد.

شفاخانه تدریسی چشم در مجموع دارای 64 تن پرسونل مسلکی، اداری و خدماتی بوده که از آن جمله، 8 تن اعضای دیپارتمنت چشم (که اساساً شامل تشکیل پوهنتون بوده و بشکل خدمتی در این شفاخانه ایفای وظیفه می‌نمایند.)، 6 تن دوکتوران ترینی، 1 تن دوکتور انستیزی، 8 تن نرس، 4 تن تکنیشن، 2 تن انستیزی لوگ، 2 تن فارمسست، 1 تن لبرانت، 2 تن اوپتومترست، 1 تن عینک‌ساز،  13 تن کارمندان اداری بشمول ریاست شفاخانه و مدیریت عمومی نرسنگ، 8 تن کارکنان فنی و 8 تن کارگران خدماتی می‌باشد.

بست این شفاخانه رتبه دوم و کادری بوده که در راس آن دوکتور محمد بشیر عثمانی قرار دارد. دوکتور عثمانی در سال 1400 براساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی به‌عنوان رئیس شفاخانه تدریسی چشم تعیین گردیده است. نامبرده تا مقطع لیسانس تحصیل کرده‌ و متخصص رشته چشم می‌باشد.

دیدگاه

شفاخانه تدریسی چشم تا پنج سال آینده در نظر دارد به عنوان یک شفاخانه تخصصی در عرصه ارتقای ظرفیت کادر علمی و اداری، رضایت مندی مراجعین، افزایش ستاژران و متخصصین در عرصه‌های علمی، تدریسی وتحقیقی در سطح کشور جز شفاخانه‌های با اعتبار باشد.

ماموریت    

شفاخانه تدریسی چشم به عنوان یک شفاخانه ثالثی با اعتبار ملی در دو دهه گذشته اتکا به کادر علمی و اداری کار آمد و بهره گیری از تکنالوژی های مدرن ضمن رعایت اخلاق مسلکی و اکادمیک ایفای مسولیت نموده و ارایه خدمات معیاری صحی دربخش امراض چشم، تدریس و ترین دوکتوران ترینی، ستاژیران و محصلان، انجام مطالعات، تحقیقات علمی و عملی بر اساس تقاضای جامعه کشور را بر عهده دارد. 

ارزشها

 • احترام متقابل
 • مصئونیت
 • قابلیت اعتماد
 • پاسخگوئی
 • جامعیت
 • مسئولیت پزیری
 • حرفه ای بودن
 • مشارکت گروهی (Team Work)
 • کیفیت عرضه خدمات صحی
 • تساوی حقوق و برابری
 • اخلاق طبابت

اعضای دیپارتمنت چشم

تشکیل اعضای دیپارتمنت چشم شفاخانه 8 تن بوده که از آن­جمله 1 تن به صفت شف دیپارتمنت چشم و متباقی 7 تن دیگر اعضای دیپارتمنت می‌باشند.

 خدمات شفاخانه

بخش اکادمیک Academic))

معاینه مریضان سراپا (  OPD )

خدمات داخل بستر (Inpatient)

بخش  عملیات (Operation)

بایومتری (  Biometry)

تعیین نمره عینک (Refraction)

بخش لیزر  (YAG_Laser )

بخش لابراتوار (Laboratory )

بخش عینک سازی (  Spectacles  )

بخش دواخانه  (Pharmacy)

واقعات عاجل (Emergency )

تماس با شفاخانه

نمبر تیلفون  : 93744383330 +

Email Add: u.eyehospital@kums.edu.af