اعلان کاریابی

IT_Director
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ - ۱۴:۳۱
job anouncement

Publish Date

Closing Date

Location

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا

اعلان کاریابی! پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا یک تعداد بست‌ های مسلکی خویش را به همکاری کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اعلان رقابت آزاد گذاشته است. داوطلبان واجد شرایط می توانند فورمه های درخواستی بست مورد نظر خویش را از طریق ویب سایت های www.mohe.gov.af, www.iarcsc.gov.af, www.kums.edu.af دریافت نموده و بعد از خانه پری دقیق و ضمایم اسناد مورد نظر در فارمت PDF از تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۹ الی ۲۸/۱۲/۱۳۹۹ طبق هدایات به گونه آنلاین به ایمیل آدرس www.kmu.hr22@gmail.com ارسال نمایند.

شماره عنوان بست
1 جدول بست ها
2 لوایح وظایف بست ها
3 رهنمود   اعلان  بست های تخصصی
4 فورم درخواستی بست های تحصیلات عالی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies