اعلان داوطلبی

IT_Director
اعلان داوطلبی

Publish Date

Closing Date

Location پوهنتون علوم طبی کابل

موضوع: تهیه و تدارک پروژه ریجنت و مواد دندان، ضرورت شفاخانه های تدریسی ریاست پوهنتون علوم طبی کابل بابت سال مالی 1402
ریاست پوهنتون علوم طبی کابل« ابوعلی ابن سینا » از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز؛  اعلان مجدد تهیه و تدارک پروژه ریجنت و مواد دندان، ضرورت شفاخانه های تدریسی ریاست پوهنتون علوم طبی کابل سال مالی ۱۴۰۲، اشتراک کرده و شرطنامه را از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ تقویمی روز از آمریت تهیه و تدارکات این پوهنتون در اوقات رسمی به‌دست آورند، شرطنامه متذکره را مطالعه و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به شکل سربسته تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشند.
تضمین آفر به صورت تضمین بانکی بوده و جلسه آفرگشایی به روز تعین شده مندرج شرطنامه ساعت 10:00 قبل از ظهر، در شعبه معاونیت مالی و اداری پوهنتون علوم طبی کابل برگزار می‌گردد.

More tenders

پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۲ - ۱۱:۷ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image

اعلان داوطلبی!

موضوع: پروژه 28 قلم تجهیزات برج برق ریاست پوهنتون علوم طبی کابل”ابوعلی ابن سینا”
 ریاست پوهنتون علوم طبی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز؛  پروژه . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۰ - ۱۲:۵۱ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image

اعلان داوطلبی

موضوع: تهیه و تدارک پروژه ریجنت و مواد دندان، ضرورت شفاخانه های تدریسی ریاست پوهنتون علوم طبی کابل بابت سال مالی 1402
ریاست پوهنتون علوم طبی کابل« ابوعلی ابن سینا » از تمام داوطلبان . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۸/۴ - ۹:۳۸ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image

اعلان داوطلبی

موضوع: پروژه ساخت پارکینگ وسایط و گلخانه ضرورت پوهنتون علوم طبی کابل” ابوعلی ابن سینا” ریاست پوهنتون علوم طبی کابل« ابوعلی ابن سینا » از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در . . .

Back to tenders