اعلان داوطلبی داغمه جات

IT_Director
Anoncement d

Publish Date

Closing Date

قرار است پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی سینا به تعداد (165) قلم اجناس داغمه خویش را به تاریخ 1398/7/21 با حضور داشت هیات منتخب در معرض لیلام قرار دهد. بنابر این، اشخاص حقیقی و حکیمی که خواهان خریداری این اجناس باشند، میتوانند الی سه روز قبل از تاریخ تعین شده، رسمآ لیست و مشخصات اجناس را از آمریت تهیه و تدارکات این پوهنتون دریافت نموده و تضمین را نقدآ پرداخت نمایند.

More tenders

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۹/۲۹ - ۹:۲۳ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image
پنجشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۲ - ۱۲:۴۹ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image

Back to tenders