اطلاعیه!

IT_Director
اطلاعیه!

به اطلاع عموم متقاضیان محترم رسانیده می‌شود که ثبت نام دور جدید برنامه ماستری صحت عامه پوهنتون علوم طبی کابل روز دوشنبه مورخ 22 حمل سال 1401 آغاز می‌گردد که به مدت 20 یوم ادامه می‌یابد، متقاضیان محترم طبقه ذکور می‌توانند فورم برنامه ماستری صحت عامه را در اوقات رسمی از دفتر ریاست انکشاف تحصیلات طبی پوهنتون و طبقه اناث از تعمیر نرسنگ شعبه (EDC) پوهنتون علوم طبی کابل دریافت نمایند.

شرایط پذیرش:

فارغان پوهنځی های طب معالجوی، ستوماتولوژی، صحت عامه، نرسنگ و قابلگی، علوم متمم صحی(تکنالوژی طبی و انستیزی) و فارمسی

• سپری نمودن موفقانه امتحان دولتی (Exit Exam) فارغان پوهنځی های طب معالجوی و ستوماتولوژی سال های 1397، 1398، 1399 و 1400 ( داشتن سند حتمی است )

• داشتن دیپلوم و ترانسکریپت نمرات با تاییدی وزارت محترم تحصیلات عالی (اصل و کاپی رنگه آن)

• داشتن حد اقل ( 65 فیصد ) نمرات دورۀ لیسانس.

• داشتن اصل تذکره تابعیت و دو قطعه عکس.

• تسلط داشتن با لسان انگلیسی ( امتحان پذیرش و دروس برنامه ماستری صحت عامه به لسان انگلیسی می‌باشد.)

• قیمت فورم ثبت نام در برنامه ماستری ( 500 ) افغانی می‌باشد.

نوت: تعین روز و محل برگزاری امتحان از طریق اداره محترم ملی امتحانات بعداً به سمع شما خواهد رسید.

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۲۸ - ۱۵:۳۴
Background image
شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۸ - ۹:۰
Background image

بازگشت به اطلاعیه ها