اطلاعیه بورسیه تحصیلی مقطع ماستری و دوکتورا پوهنتون جنوب آسیا

IT_Director
اطلاعیه بورسیه

Due

-

Location پوهنتون علوم طبی کابل

به اطلاع اعضای محترم کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا رسانیده می شود که ریاست روابط بین المللی و تنظیم بورسهای وزارت تحصیلات عالی از اعطای بورسیه تحصیلی در مقاطع ماستری و دوکتورا برای سازمان های منطقه‌یی جنوب آسیا SAARC منجمله جمهوری افغانستان در رشته های ذیل خبر داده است:

  1. Economics
  2. Computer Sciences
  3. Biotechnology
  4. Applied Mathematics
  5. Sociology
  6. International Relation
  7. Legal Studies

علاقمندان می‌توانند درخواستی شان را به صورت آنلاین خانه پوری نموده و  الی تاریخ 28 مارچ 2020 به ایمیل آدرسadmissions@sau.nit  ارسال نمایند. همچنان برای معلومات بیشتر و چگونگی ارایه درخواستی و کلیه جزییات بورسیه فوق، به ویب‌سایتwww.Sau.int  مراجعه نمایند.

بنابر این، از آن‌عده اعضای کادر علمی واجد شرایط علاقمند متمنی هستیم، با درنظرداشت موافقه دیپارتمنت و پوهنحی مربوطه شان در صورتیکه در امور درسی شان اخلال و سکتگی رونما نگردد، الی تاریخ 25 مارچ 2020 به مدیریت ارتباط خارجه این پوهنتون جهت اجراآت بعدی مراجعه نمایند.

 

Latest scholarships

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ - ۱۰:۱۸ پوهنتون علوم طبی کابل ابو علی ابن سینا
Background image

اطلاعیه بورسیه های ماستری و دوکتورا (GRIPS) کشور جاپان

به اطلاع تمام اعضای کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا رسانیده می شود که ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس های وزارت تحصیلات عالی، از اعطای بورسیه های تحصیلی برای دوره های . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۰ - ۱۱:۵۳ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image

اطلاعیه بورسیه برای دوره های دوکتورا (PhD)، مافوق دوکتورا ((Post PhD و دوره تحقیقاتی (Research)

به اطلاع اعضای محترم کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا رسانیده می شود که ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسهای وزارت تحصیلات عالی از اعطای بورسیه های تحصیلی  برای دوره های . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۰ - ۱۱:۳۱ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image

اطلاعیه بورسیه  برای دوره های دوکتورا (PhD)، مافوق دوکتورا ((Post PhD و دوره تحقیقاتی (Research)

به اطلاع اعضای محترم کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا رسانیده می شود که ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسهای وزارت تحصیلات عالی از اعطای بورسیه های تحصیلی  برای دوره های . . .