جلسه تضمین کیفیت پوهنتون علوم طبی کابل تدویر شد

IT_Director
Sun, Jun 19 2022 1:10 PM
جلسه تضمین کیفیت پوهنتون علوم طبی کابل تدویر شد

جلسه تضمین کیفیت در اتاق جلسات تضمین کیفیت تحت ریاست محترم پوهنیار دوکتور فضل الرحمن رحمانی رئیس پوهنتون علوم طبی کابل با حضور پوهاند دوکتور نجیب الله امرخیل معاون علمی، رئیسان پوهنحی ها و اکثریت اعضای آن تدویر گردید.

در این جلسه نخست پوهنیار محمد نعیم یعقوبی مسؤل تضمین کیفیت در مورد نشستی که با نماینده‌های محصلین داشت گزارش آن را ارایه کرد.

بعداً اعضای جلسه طبق آجندا پیرامون تعین اعضای کمیته موسساتی و فرعی، چگونگی ارزیابی استاد، آمادگی برای بازنگری مرحله سوم پوهنتون و حفظ سند اعتباردهی و تدویر برنامه‌های آموزشی برای کارمندان اداری صحبت نمودند، نظریات و پیشنهاد خویش را پیشکش کردند، که در اخیر محترم پوهنیار رحمانی رئیس پوهنتون جلسه را جمع بندی نموده و روی موضوعات یاد شده فیصله های لازم اتخاذ شد.