اعلان بست های تخصص

IT_Director
چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۳ - ۹:۴
اعلان بست های تخصص

Publish Date

Closing Date

Location

پوهنتون علوم طبی کابل

ریاست انکشاف تحصیلات طبی پوهنتون علوم طبی کابل ابو علی ابن سینا ۷۲ بست ترینی اکمال تخصص دسیپلین های داخله عمومی، جراحی عمومی و دیپارتمنت های محتلف ستوماتولوژی را از طریق اداره ملی امتحانات به شکل رقابت آزاد به اعلان شده است. از تمامی داکتران که امتحان شواری طبی را سپری کرده اند صمیمانه تقاضامندیم که جهت ثبت نام به سایت اداره ملی امتحانات مراجعه کرده و ثبت نام کنند.
قابل یادآوری است دوکتوران که قبل از سال ۱۳۹۷ امتحان شورای طبی را سپری نکرده اند و سن شان ۳۵ یا از ۳۵ سال کمتر است میتوانند فورم ثبت نام را از آمریت ارتقای ظرفیت ریاست انکشاف تحصیلات طبی پوهنتون علوم طبی کابل دریافت کنند.
لینک تثبیت کود رشته بست ها:
http://drive.google.com/.../1ZL11bZ2YTAuhsolDif6q.../view...
لینک ثبت نام و دانلود فورمه ثبت نام: 
http://forms.gle/XEHetpPJB26D4nwk6
برای دانستن و دریافت معلومات در مورد ریفرنس امتحان تخصص صفحه ما را دنبال کنید!

1 لست بست های قابل اعلان ترینی های اکمال تخصص شفاخانه های تدریسی
2 ریفرینس برای کاندیدان تخصص دیپارتمنت اورتودنسی1402
3 1402ریفرینس امتحان تخصص برای کاندیدان دیپارتمنت جراحی دهن، وجه و فک
 4 ریفرینس برای کاندیدان تخصص دیپارتمنت پدیاتریک دنتستری(اطفال ستوماتولوژی)1402
5 ریفرینس برای کاندیدان تخصص دیپارتمنت پریودنتولوژی1402
 6 ریفرینس های دیپارتمنت داخله ستوماتولوژی برای کاندیدان امتحان شمولیت در برنامه تخصص سال1402
7 ریفرینس امتحان تخصص برای کاندیدان دیپارتمنت پروستودونتیکس

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies