عمل جراحی سرطان مری به روش لاپاراسکوپی در شفاخانه تدریسی علی آباد موفقانه انجام شد

IT_Director
Tue, Apr 02 2024 12:02 PM
عمل جراحی سرطان مری به روش لاپاراسکوپی در شفاخانه تدریسی علی آباد موفقانه انجام شد

بخش آنکولوژی شفاخانه تدریسی علی آباد پوهنتون علوم طبی کابل بر روی یک بیمار 60 ساله که مبتلا به سرطان مری بود با روش لاپاراسکوپی یا لیزر عمل جراحی آن را موفقانه انجام دادند.

به گفته مسوولین بخش آنکولوژی، احمد شاه اشرفی متخصص جراحی صدری که از کشور کانادا بخاطر همکاری و ارتقای ظرفیت داکتران به دیپارتمنت آنکولوژی این شفاخانه دعوت گردیده است این عمل جراحی را بدون شق توسط لیزر انجام داده است.

داکتر اشرفی می گوید که این عمل جراحی پیچیده و مغلق توسط لیزر بدون شق بزرگ و خون ریزی زیاد صورت گرفت که مریض در وضعیت خوبی قرار دارد.

از سوی هم نزدیکان این بیمار از اینکه عمل جراحی آن در این شفاخانه به موفقیت انجام شده است ابراز خرسندی نمودند.

قابل ذکر است که قبلاً هم عملیات های سرطان با روش لاپاراسکوپی در بخش آنکولوژی شفاخانه تدریسی علی آباد موفقانه انجام شده است.