جلسه بازنگری پلان استراتیژیک پوهنتون علوم طبی کابل دایر شد

IT_Director
Sun, Jun 19 2022 2:00 PM
جلسه بازنگری پلان استراتیژیک پوهنتون علوم طبی کابل دایر شد

آمریت تضمین کیفیت امروز یکشنبه ۲۹ جوزا ۱۴۰۱ جلسه‌ی را به ریاست محترم پوهنیار دوکتور فضل الرحمن رحمانی رئیس پوهنتون علوم طبی کابل به منظور بازنگری و ارزیابی پلان استراتیژیک پوهنتون با حضور پوهاند دوکتور نجیب الله امرخیل معاون علمی و اعضای کمیتۀ استراتیژیک پلان دایر کرد.

در این جلسۀ، بخش‌های تخنیکی، مشکلات، نقاط ضعف و قوت پلان استراتیژیک مورد بازنگری و بحث‌های همه جانبه قرار گرفت و اعضای کمیتۀ نظریات و پیشنهادات شان‌را در رابطه به بهبود هرچه بهتر آن شریک ساختند که در جریان صحبت ها محترم رئیس پوهنتون روی اولویت ها و اصلاحات اساسی در استراتیژیک پلان و شامل ساختن استادان مسلکی در کمیتۀ تاکید بیشتر نمود.