اطلاعیه ثبت نامه برنامه اکمال تخصص!

IT_Director
اطلاعیه ثبت نامه برنامه اکمال تخصص!

آمریت ارتقای ظرفیت دوکتوران طب ریاست انکشاف تحصیلات طبی پوهنتون علوم طبی کابل بست های ترینی اکمال تخصص دسپلین‌های داخله عمومی، جراحی عمومی و دیپارتمنت‌های مختلف ستوماتولوژی را از طریق اداره ملی امتحانات به شکل رقابت آزاد به اعلان سپرده است، از عموم داکتران که امتحان شورای طبی را سپری نموده باشند، تقاضاء می شود تا جهت ثبت نام به ویب سایت اداره ملی امتحانات مراجعه نمایند.

قابل یاد دهانی است، دوکتوران که قبل از سال 1397 امتحان شورای طبی را سپری ننموده اند می توانند فورم ثبت نام را از آمریت ارتقای ظرفیت ریاست انکشاف تحصیلات طبی پوهنتون علوم طبی کابل دریافت کنند و ثبت نام به صورت آنلاین از تاریخ 8  ثور 1403 آغاز شده است که الی ۱۷ جوزا سال روان ادامه دارد.
جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایید.
لینک ثبت نام امتحان پروگرام اکمال تخصص پوهنتون علوم طبی کابل

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۴۰۳/۳/۵ - ۱۱:۵۵
Background image
سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۱ - ۱۲:۲۶
Background image

اطلاعیه!

بست های ترینی اکمال تخصص دسپلین‌های داخله عمومی، جراحی عمومی و دیپارتمنت‌های مختلف ستوماتولوژی که از طریق اداره ملی امتحانات به شکل رقابت آزاد به اعلان سپرده است. لست مضامین و منابع . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۱ - ۸:۳۴
Background image

اطلاعیه ثبت نامه برنامه اکمال تخصص!

آمریت ارتقای ظرفیت دوکتوران طب ریاست انکشاف تحصیلات طبی پوهنتون علوم طبی کابل بست های ترینی اکمال تخصص دسپلین‌های داخله عمومی، جراحی عمومی و دیپارتمنت‌های مختلف ستوماتولوژی را از طریق . . .

بازگشت به اطلاعیه ها