انستیتوت امراض صدری و قلبی وعایی

زمین انستیتوت امراض صدری قلبی وعایی در آغاز ملکیت شفاخانه کادری علیآباد بود که در سال 1384 مطابق با 2005 میلادی توسط یک نهاد خصوصی کشور انگلستان خریداری شد، سپس به نمایندگی کشور انگلستان دوکتور محمد نعیم عظیم که تابعیت انگلیس را داشت، برای مدت 99 سال با جانب دولت افغانستان عقد قرارداد نموده و در دو بلاک که یک بلاک آن در دو طبقه و بلاک دوم آن در سه طبقه اعمار گردید، بعد از ساخت و ساز، تحت نام «شفاخانه اکامیت» در عرصه خدمات صحی شروع به فعالیت نمود.

شفاخانه اکامیت با تجهیزات پیش‌رفته شامل ماشین سیتی‌اسکن، اکسری دیجیتل، BMD، التراسوندهای مدرن، تجهیزات لابراتواری مجهز و تجهیزات مکمل قلبی؛ شامل ماشین ایکو، ETT و هم‌چنان ماشین‌آلات و تجهیزاتLITHOTROPSY  و غیره وسایل طبی و غیر طبی با دوکتوران باتجربه داخلی و خارجی که یک شفاخانه خصوصی بود، به‌شکل کمپلکس عرضه خدمات صحی را در بخش‌های جراحی اورتوپیدی، گوش‌وگلو، چشم، نسایی ولادی، داخله اطفال و مریضان سراپا تا چندین سال انجام می‌داد.

در سال 1391 خورشیدی بنابر نیاز مبرم پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا و عقد قرارداد غیرعادلانه که با جانب کشور انگلستان صورت گرفته بود، از اثر تلاش‌های پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رییس پیشین و هیئت رهبری پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا، پیرامون اعاده‌ آن به پوهنتون، مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هدایت داد تا هیئتی متشکل از نمایندگان با صلاحیت وزارت‌های مالیه، صحت عامه، تحصیلات عالی و نماینده اداره امور، تحت ریاست وزارت امور شهرسازی موظف شده تا تعمیر و تجهیزات شفاخانه اکامیت را قیمت‌گذاری نموده و در اسرع وقت به مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا گزارش دهند. در نتیجه مالک شفاخانه اکامیت دوکتور محمد نعیم عظیم موافقه نمود تا شفاخانه مذکور را در بدل مبلغ 4 میلیون دالر امریکایی به وزارت تحصیلات عالی به فروش برساند که بعد از طی مراحل قانونی ارگان‌های ذیربط کشور، شفاخانه مذکور به جانب پوهنتون اعاده گردید. پس از سپردن شفاخانه به پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا، این شفاخانه تحت نام «انستیتوت امراض قلبی» در چوکات پوهنتون علوم طبی کابل و تحت ریاست دوکتور عصمت‌الله نایب‌خیل و با تقرر متخصصان باتجربه و کارمندان صحی و اداری در عرصه خدمات طبی و امراض قلبی طور رایگان شروع به فعالیت نمود.

در سال 1397 مبنی بر پیشنهاد ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا و منظوری وزارت تحصیلات عالی انستیتوت امراض قلبی به «انستیتوت امراض صدری قلبی وعایی» تغییر نام داد.

اکنون این انستیتوت صحی شامل دیپارتمنت‌های داخله قلبی اطفال و کاهلان، داخله صدری، جراحی قلبی، جراحی صدری و مرکز تشخیصیه قلبی شامل سیتی‌اسکن، ایکوکاردیوگرافی، التراسوند، ای‌تی‌تی، اکسری، ای‌سی‌جی، بی‌ام‌دی، مموگرافی، لابراتوار و دواخانه مجهز است.

انستیتوت امراض صدری قلبی وعایی در مجموع دارای 104 تن پرسونل مسلکی، اداری و خدماتی بوده که 1 تن سرطبیب، 16 تن متخصص، یک تن دوکتور سیتی‌اسکن، 7 تن دوکتور ترینی، 26 تن سرپرستار و پرستار، 4 تن دوکتور و نرس انستیزیست، 4 تن تکنیشن، 2 تن دواساز/ فارمسست، 4 تن لابرانت، 9 تن کارمند اداری، 31 تن کارکنان خدماتی در این شفاخانه ایفای وظیفه می‌نمایند.

بست این شفاخانه رتبه دوم و کادری بوده، رییس آن دوکتور عبدالمطلب شینواری می‌باشد که در سال 1400 براساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی به حیث رییس این شفاخانه مقرر گردیده است. دوکتور شینواری تا مقطع لیسانس تحصیل کرده است.

آدرس های ارتباطی: 0202511838

Email Add : heartinstitute@kums.edu.af