کتابخانه

آمریت کتابخانه پوهنتون یکی از سابقه‌ترین و معتبرترین کتابخانه‌های طبی در سطح کشور به شمار می‌رود. این کتابخانه در سال۱۳۱۱ هم‌زمان با تاسیس پوهنحی طب ایجاد گردید که از بدوتاسیس دارای خدمات موثر در عرصه‌ تهیه و ارایه معلومات برای استادان و محصلان بوده و باگذشت زمان به اثر سعی و تلاش مسوولان به غنامندی آن پرداخته شده است.

در سال‌های دهه۵۰ و۶۰ خورشیدی این کتابخانه مبدل به یکی از کتابخانه‌های مجهز و با اعتبار در سطح منطقه گردیده بود و منحیث فوکل لایبرری(WHO)  قبول و یکی از پروژه‌های سازمان صحی جهان با کود 002 بود؛ ولی با تاسف در سال ۱۳۷۱ خورشیدی در اثر جنگ‌های خانه‌مانسوز داخلی کتابخانه نیز تخریب و اکثریت کتب آن از بین رفت. بعد از سال ۱۳۷۴ به اثر تلاش هیئت رهبری و حکومت وقت دوباره به بازسازی آن قسماً پرداخته شد که خوشبختانه با آمدن تحولات سیاسی در نظام کشور بعد از سال ۱۳۸۱ خورشیدی و جلب کمک‌های بین‌المللی با توجه رهبری پوهنتون و وزارت تحصیلات عالی گام‌های موثر در راستای بازسازی و انکشاف کتابخانه برداشته شد. خوشبختانه اکنون این کتابخانه با داشتن اضافه از بیست‌ودو هزار جلد کتاب و ژورنال، اتاق ماخذ یا ریفرنس، اتاق مطالعه، لابراتوار کمپیوتر، الماری‌های معیاری، در خدمت استادان، محصلان و علاقه‌مندان قرار دارد. فعلاً این کتابخانه مجموعاً دارای 13800 عنوان کتاب طبی که 1095 عنوان آن کتاب‌های منبع و 7000 جلد ژورنال‌های مختلف‌ طبی از ریفرنس‌های معتبر ملی و بین‌المللی می‌باشد. برعلاوه به تعداد ۳۱۲ عنوان مونوگراف‌های مقطع لیسانس محصلان و به تعداد ۲۰ جلد تیزس استادان می‌باشد. تمام کتاب‌ها در کمپیوترهای این کتابخانه ثبت و دیتابیس گردیده است که علاقه‌مندان می‌توانند به سادگی از آن استفاده نمایند. این کتابخانه از سال 1397 بدین‌سو بهشکل KOHA تنظیم شده‌است.

بست آمریت کتابخانه رتبه سوم بوده که دارای شعبات ذیل است: مدیریت عمومی کتابخانه، مدیریت توزیع کتب، مدیریت کارت و کتلاک، مدیریت کتب ریفرنس و مدیریت کتابخانه دیجیتالی.