شفاخانه نسایی ولادی شهر آرا

دیپارتمنت نسایی ولادی پوهنتون علوم طبی کابل از بدو تاسیس پوهنحی طب کابل ایجاد و برعلاوه تدریس و ستاژ محصلان، عرضه خدمات صحی نیز شامل برنامه کاری آن بوده است. این شفاخانه برای مدت طولانی در چوکات موسسات صحی علی‌آباد در معاینه خانه مرکزی وقت جای‌گزین بود. بعد از تحولات 7 ثور 1357، در تشکیل انستیتوت دولتی طب مصروف تدریس و پیشبرد ستاژ محصلان بوده و در همه شفاخانه‌های نسایی ولادی استادان طب فعالیت داشتند؛ مانند شفاخانه رابعه بلخی و ملالی زیژنتون. بعد از آن‌که بخش داخله شفاخانه کادری علی‌آباد از منطقه شهرآرا به تعمیر جدید که اکنون در ساحه علی‌آباد موقعیت دارد، انتقال نمود، دیپارتمنت به سطح شفاخانه تدریسی در شهرآرا جای‌گزین گردید که در ابتدا جای مناسب نبوده، بستر وجود نداشته و خدمات به شکل معیاری عرضه نمی‌گردید، تا اینکه بالاخره در سال 1392 به اثر کوشش‌های پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف، رییس قبلی این پوهنتون، شفاخانه تدریسی نسایی ولادی شفاخانه شهرآرا به تاریخ 24 حوت 1392 بعد از تجهیز توسط تیم صحی نیروهای آیساف و ترمیم مجدد آن توسط پوهنتون، افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. قابل ذکر است که این کلینیک دارای 40 بستر بوده و اولین مرکز نسایی ولادی تدریسی در کشور است که در چارچوب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا فعالیت می‌نماید. این کلینیک درسال ۱۳۹۳به شکل رسمی شروع به فعالیت کرده است.

شفاخانه نسایی ولادی شهرآرا دارای 40 بستر فعال بوده و در بخش‌های نسایی ولادی، نوزادان، imaging و لابراتوار فعالیت می‌نماید. مجموعاً 62 تن پرسونل مسلکی و غیرمسلکی در این کلینیک ایفای وظیفه می‌نمایند که از آن جمله 9 تن دوکتور متخصص، 10 تن دوکتور ترینی، 15 تن نرس و قابله، 3 تن انستیزی لوگ، 2 تن فارمسست/ دواساز، 3 تن لابرانت و 4 تن کارمند اداری و 16 تن کارکنان خدماتی می‌باشند.

دراین شفاخانه، خدمات برای مریضان ولادی نسایی و نوزادان و تدریس محصلان صنوف چهارم و پنجم طب، محصلان نرسنگ و قابلگی و دوکتوران ستاژیر صورت می‌گیرد. برنامه تخصص عملاً در این کلینیک جریان دارد.

بست این شفاخانه رتبه دوم و کادری بوده، رییس آن خانم داکتر آرین می‌باشد. آرین در سال ۱۴۰۰ براساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی به حیث رییس این شفاخانه تعیین گردیده است.

Email Address : shahrarahospital@kums.edu.af