اطلاعیه بورسیه ماستری کشور تایلند

IT_Director
اطلاعیه بورسیه ماستری کشور تایلند

Due

-

Location پوهنتون علوم طبی کابل

به اطلاع اعضای محترم کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا رسانیده می شود که ریاست روابط بین المللی و تنظیم بورس‌های وزارت تحصیلات عالی از اعطای بورسیه تحصیلی در مقطع ماستری در پوهنتون های کشور تایلند برای سال 2020 به همکاری Royal Thai International Cooperation Agency در رشته های مختلف که شامل رشته Public Health and Food Security نیز می باشد، خبر داده است.

قابل ذکر است که ریاست ارتباط خارجه ضرب الاجل دریافت اسناد برای ثبت نام در بورسیه مذکور را قبل از تاریخ 29 حوت 1398 تعیین نموده است و معلومات بیشتر را می توانید در ضمیمه اطلاعیه دریافت نمایید.

بنابر این، از آن‌عده اعضای محترم کادر علمی واجد شرایط علاقمند تقاضا می‌شود با درنظرداشت موافقه دیپارتمنت و پوهنحی مربوطه شان درصورتی‌که در امور درسی شان اخلال و سکتگی رونما نگردد، الی تاریخ 28 حوت 1398 به مدیریت ارتباط خارجه این پوهنتون جهت اجراآت بعدی مراجعه نمایند.

 برای دریافت معلومات و فورم

Number Files
1 APPLICATION FORM
2 2020 TIPP Courses
3 relation-20200129-142104-219276
4 relation-20200206-133348-161098

 

Latest scholarships

یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۲ - ۱۴:۱۹ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image

اطلاعیه برنامه ماستری (PEACE Project) کشور جاپان

به اطلاع تمام اعضای محترم کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا رسانیده می شود که ریاست محترم ارتباط خارجه و تنظیم بورس های وزارت تحصیلات عالی از اعطای بورسیه های تحصیلی برای . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ - ۱۰:۱۸ پوهنتون علوم طبی کابل ابو علی ابن سینا
Background image

اطلاعیه بورسیه های ماستری و دوکتورا (GRIPS) کشور جاپان

به اطلاع تمام اعضای کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا رسانیده می شود که ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس های وزارت تحصیلات عالی، از اعطای بورسیه های تحصیلی برای دوره های . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۰ - ۱۱:۵۳ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image

اطلاعیه بورسیه برای دوره های دوکتورا (PhD)، مافوق دوکتورا ((Post PhD و دوره تحقیقاتی (Research)

به اطلاع اعضای محترم کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا رسانیده می شود که ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسهای وزارت تحصیلات عالی از اعطای بورسیه های تحصیلی  برای دوره های . . .