اطلاعیه!

IT_Director
etlaia

به اطلاع کاندیدان طبقه ذکور 123 بست مسلکی اعلان شده شفاخانه های تدریسی مربوط پوهنتون علوم طبی کابل که امتحان تحریری آن قبلاً اخذ شده بود رسانیده میشود که نتایج امتحان آن بعد بررسی کمیته موظف به ترتیب زیر اعلان میشود.
نوت: زمان مصاحبې حضوري طبق تقسیم اوقات تعیین شده بعداً اعلان خواهد شد.

شماره لست نتایج امتحان
1 لست اول 
2 لست دوم

 

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۱ - ۱۲:۲۶
Background image

اطلاعیه!

بست های ترینی اکمال تخصص دسپلین‌های داخله عمومی، جراحی عمومی و دیپارتمنت‌های مختلف ستوماتولوژی که از طریق اداره ملی امتحانات به شکل رقابت آزاد به اعلان سپرده است. لست مضامین و منابع . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۱ - ۸:۳۴
Background image

اطلاعیه ثبت نامه برنامه اکمال تخصص!

آمریت ارتقای ظرفیت دوکتوران طب ریاست انکشاف تحصیلات طبی پوهنتون علوم طبی کابل بست های ترینی اکمال تخصص دسپلین‌های داخله عمومی، جراحی عمومی و دیپارتمنت‌های مختلف ستوماتولوژی را از طریق . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۰ - ۱۱:۳۹
Background image

بازگشت به اطلاعیه ها