اطلاعیه پذیرش کادر علمی!

IT_Director
اطلاعیه پذیرش کادر علمی!

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا برای سال 1401 هـ ش مصادف به 1443 هـ ق بر بار اول و دوم در رشته های ذيل به سويه داکتر، ماستر و لیسانس به کادر علمی جديد ضرورت دارد.

متقاضيان محترم می‌توانند درخواستی شمولیت در کادر علمی خویش را ضم کاپی همین اعلان از ویب سایت وزارت تحصیلات عالی با اصل تذکره و کاپی، دیپلوم و ترانسکرپت ازتاريخ 28/10/1443 الی 16/11/1443 به آمریت انسجام امور استادان پوهنتون علوم طبی کابل تسليم نمايند.

ليست اول
ليست ىوم

 

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۲۸ - ۱۵:۳۴
Background image
شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۸ - ۹:۰
Background image

بازگشت به اطلاعیه ها