اطلاعیه پذیرش کادر علمی!

IT_Director
اطلاعیه پذیرش کادر علمی!

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا برای سال 1401 هـ ش مصادف به 1443 هـ ق بر بار اول و دوم در رشته های ذيل به سويه داکتر، ماستر و لیسانس به کادر علمی جديد ضرورت دارد.

متقاضيان محترم می‌توانند درخواستی شمولیت در کادر علمی خویش را ضم کاپی همین اعلان از ویب سایت وزارت تحصیلات عالی با اصل تذکره و کاپی، دیپلوم و ترانسکرپت ازتاريخ 28/10/1443 الی 16/11/1443 به آمریت انسجام امور استادان پوهنتون علوم طبی کابل تسليم نمايند.

ليست اول
ليست ىوم

 

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۳/۱۷ - ۸:۴۱
Background image

اطـــــلاعیه!

به اطلاع عموم ترینر متخصص‌ها و ترینی‎ های شامل برنامه تخصص دیپارتمنت گوش، گلو و بینی، شفاخانه تدریسی میوند، شفاخانه ابن سینا، شفاخانه چهارصدبستر، شفاخانه امنیت ملی و شفاخانه څارندوی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۳/۱۷ - ۸:۳۸
Background image

اطلاعیه!

به اطلاع آن‌عده فارغان محترم که از پوهنحی های طب و ستوماتولوژی فارغ گردیده اند و خواهان شمولیت در امتحان کادر علمی بست‌های خالی دیپارتمنت‌های مربوطه پوهنتون علوم طبی کابل می‌باشند . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۸ - ۱۳:۴۳
Background image

اطلاعیه پذیرش کادر علمی!

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا برای سال 1401 هـ ش مصادف به 1443 هـ ق بر بار اول و دوم در رشته های ذيل به سويه داکتر، ماستر و لیسانس به کادر علمی جديد ضرورت دارد.

متقاضيان محترم . . .

بازگشت به اطلاعیه ها