اطلاعیه

IT_Director
اطلاعیه

آغاز ثبت نام جدیدالشمولان برنامه ماستری صحت عامه پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا

به اطلاع آن‌عده از محصلان محترمِ که در صنف جدید برنامه ماستری صحت عامه پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا راه یافته ‌اند، رسانیده می‌شود که ثبت‌ نام این برنامه از تاریخ 8 دلو ۱۳۹۸ آغاز گردیده است. بنابر این، محصلان محترم می‌توانند جهت ثبت‌ نام در برنامه متذکره همراه با کاپی دیپلوم، ترانسکریپت نمرات، تذکره و یک قطعه عکس فعلی به ریاست انکشاف تحصیلات طبی این پوهنتون در اوقات رسمی مراجعه نمایند.