اعلان کاریابی

IT_Director
پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۰ - ۱۷:۳۳
جدول وظایف

Publish Date

Closing Date

Location

پوهنتون علوم طبی کابل

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا یک تعداد بست‌های مسلکی و اداری خویش را صرف برای طبقه اناث از طریق رقابت آزاد به اعلان می‌سپارد. داوطلبان واجد شرایط می‌توانند فورمه‌های درخواستی بست مورد نظر خویش را از بخش اناث آمریت منابع بشری پوهنتون علوم طبی کابل( تعمیر نرسنگ ) یا ویب سایت پوهنتون دریافت نموده و بعد از خانه پری دقیق و ضمیمه اسناد مورد نظر از تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ الی ۱۴۰۱/۶/۲۲ به مدت ده روز کاری به بخش اناث این آمریت تسلیم نمایند.

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies