اعلان داوطلبی

IT_Director
اعلان داوطلبی

Publish Date

Closing Date

Location پوهنتون علوم طبی کابل

موضوع: پروژه تهیه و تدارک نیازمندی پروژه ترمیمات حفظ و مراقبت شفاخانه تدریسی علی آباد سال 1402
ریاست شفاخانه تدریسی علی آباد پوهنتون علوم طبی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز؛  پروژه تهیه و تدارک نیازمندی پروژه ترمیمات حفظ و مراقبت شفاخانه تدریسی علی آباد سال 1402، اشتراک کرده و شرطنامه را از تاریخ نشر اعلان الی روز پنج شنبه تاریخ 25 عقرب از شفاخانه تدریسی علی آباد در اوقات رسمی به‌دست آورند، شرطنامه متذکره را مطالعه و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به شکل سربسته تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشند.
تضمین آفر به صورت تضمین بانکی بوده و جلسه آفرگشایی به روز تعین شده مندرج شرطنامه ساعت 10:00 قبل از ظهر، در سالون آفرگشایی ریاست شفاخانه تدریسی علی آباد پوهنتون علوم طبی کابل دایر می‌گردد.

More tenders

پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۲ - ۱۱:۷ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image

اعلان داوطلبی!

موضوع: پروژه 28 قلم تجهیزات برج برق ریاست پوهنتون علوم طبی کابل”ابوعلی ابن سینا”
 ریاست پوهنتون علوم طبی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز؛  پروژه . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۰ - ۱۲:۵۱ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image

اعلان داوطلبی

موضوع: تهیه و تدارک پروژه ریجنت و مواد دندان، ضرورت شفاخانه های تدریسی ریاست پوهنتون علوم طبی کابل بابت سال مالی 1402
ریاست پوهنتون علوم طبی کابل« ابوعلی ابن سینا » از تمام داوطلبان . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۸/۴ - ۹:۳۸ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image

اعلان داوطلبی

موضوع: پروژه ساخت پارکینگ وسایط و گلخانه ضرورت پوهنتون علوم طبی کابل” ابوعلی ابن سینا” ریاست پوهنتون علوم طبی کابل« ابوعلی ابن سینا » از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در . . .

Back to tenders