اعلان داوطلبی

IT_Director
عنوان پروژه: تهیه و تدارك 7 قلم تجهیزات طبی ضرورت شفاخانه هاي تدریسی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا

Publish Date

Closing Date

Location پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا

اعلان دعوت به داوطلبیشماره داوطلبی: NPA/MOHE/1400/G-2935/NCB.

اداره تدارکات ملی (NPA) به نمایندگی از وزارت محترم تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارك 7 قلم تجهیزات طبی ضرورت شفاخانه های تدریسی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا که شماره داوطلبی آن NPA/MOHE/1400/G-2935/NCB می باشد، اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ج.ا.ا ارایه نمایند.

شرطنامه را از ویب سایت www.npa.gov.af یا www.ageops.net به دست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 30/03/1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها می باشد، صورت می گیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر:

تضمین آفر مبلغ (1,000,000) یک میلیون افغانی می باشد.

تضمین آفر باید مدت 28 روز بیشتر از مدت اعتبار آفر باشد، یعنی مدت 118 روز از تاریخ بازگشایی آفرها قابل اعتبار باشد.

تضمین بانکی با استفاده از فورم تضمین بانکی مطابق قسمت هشتم شرطنامه که فورم های تضمینات شامل آن می باشد ارایه گردد.

شماره داوطلبی، تاریخ و مقدار تضمین آفر پروژه مربوطه و تمامی متون آن دقیق و بدون قلم خوردگی باشد.

تضمین آفر باید تحت نام شرکت که در جواز شرکت تحریر گردیده است ارایه می گردد، کاپی و اسکن آن قابل قبول نیست و نسخه اصلی آن تسلیم داده شود. در صورتی که داوطلب به شکل مشترک باشد، باید تضمین آفر به نام شرکا ارایه شود، مهر و امضای شرکا ضروری می باشد.

آدرس: اداره امور ج.ا.ا، اداره تدارکات ملی، منزل اول، تعمیر اداره تدارکات ملی، اتاق کنفرانس.

یادآوری: در صورت تفاوت میان تاریخ اعلان داوطلبی و اسناد داوطلبی، تاریخ مندرج شرطنامه قابل اعتبار می باشد و جلسه قبل از داوطلبی 17/03/14000 ساعت 10 بجه از طریق اسکایپ تدویر می گردد. آدرس اسکایپ: live:.cid.74b055a732aec83b

More tenders

پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۲ - ۱۱:۷ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image

اعلان داوطلبی!

موضوع: پروژه 28 قلم تجهیزات برج برق ریاست پوهنتون علوم طبی کابل”ابوعلی ابن سینا”
 ریاست پوهنتون علوم طبی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز؛  پروژه . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۰ - ۱۲:۵۱ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image

اعلان داوطلبی

موضوع: تهیه و تدارک پروژه ریجنت و مواد دندان، ضرورت شفاخانه های تدریسی ریاست پوهنتون علوم طبی کابل بابت سال مالی 1402
ریاست پوهنتون علوم طبی کابل« ابوعلی ابن سینا » از تمام داوطلبان . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۸/۴ - ۹:۳۸ پوهنتون علوم طبی کابل
Background image

اعلان داوطلبی

موضوع: پروژه ساخت پارکینگ وسایط و گلخانه ضرورت پوهنتون علوم طبی کابل” ابوعلی ابن سینا” ریاست پوهنتون علوم طبی کابل« ابوعلی ابن سینا » از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در . . .

Back to tenders