اطلاعیه

IT_Director
اطلاعیه

متقاضیان محترم که خواهان کاندید شدن بست کادر علمی دیپارتمنت ایپیدیمیولوژی استند، میتوانند فورم بست کادری را از لینک ذیل دریافت نموده و بعد از خانه پری معه درخواستی و اسناد تحصیلی در یک فایل PDF به ایمیل آدرس (academicvacancy.kums@gmail.com ) ارسال نمایند.
همچنان لکچر نوت های ذیل را در مطابقت به مفردات درسی جهت سپری امتحان اختصاصی مطالعه فرمائید:
دیپارتمنت ایپیدیمیولوژی و احصائیه : چپتر اساسات ایپیدیمولوژی (1398) و چپتر اساسات احصائیه حیاتی نسخه چهارم
دیپارتمنت اداره صحت: کتاب اساسات صحت عامه
دیپارتمنت علوم رفتاری: چپتر تعلیمات صحی و مفاهمه و چپتر علوم رفتاری
دیپارتمنت تغذی: چپتر Nutrition and Health
دیپارتمنت صحت محیطی: چپتر صحت محیطی

شماره موقعیت  فورم
1 کابل فورم بست های کادری علمی