دیپارتمنتونه

۱. طب پوهنځی

شمېره

دیپارتمنت

شف / آمر

۱

توبرکلوز او انتاني

پوهندوی ډاکتر محمد صدیق یوسفزی

۲

نسایي ولادي

پوهنوال ډاکتر فهیمه آرام

۳

جلدي

پوهاند ډاکتر عبدالمقدس فروزان

۴

اورتوپیدي

پوهندوی ډاکتر بسم‌الله نجرابي

۵

اناتومي

پوهنیار ډاکتر صنیع‌الله زلمی

۶

قلبي وعایوي او هضمي ناروغۍ

پوهاند ډاکتر محمد معروف آرام

۷

عاجله جراحي

پوهنوال ډاکتر عبدالصمد عمر

۸

سترګو برخه

پوهنیار ډاکتر میرویس صالح

۹

السنه خارجي

پوهنیار خاطره حبیبي

۲. ستوماتولوژي پوهنځی

شمېره

دیپارتمنت

شف / آمر

۱

اورتوپیدي

پوهندوی ډاکتر محمد بشیر نجابي

۲

گوش و گلو

پوهاند ډاکتر محمد سلیم توانا

۳

د اعصابو جراحي

پوهنیار ډاکتر محمد همایون توحید

۴

طب عدلي

پوهنمل ډاکتر عبدالمنان پیغام

۵

اندوکرینولوژي او هیماتولوژي

پوهاند ډاکتر احمد وحید واهب

۶

قلبي، صدري او وعایوي جراحي

پوهنوال ډاکتر فیروزالدین راشد

۷

پریودنتولوژي

پوهنیار سعدیه احمدي

۸

اورتودانسي

پوهنوال ډاکتر محمد حسن فکرت

۹

داخله

پوهنیار ډاکتر حسنیه عظیم

۱۰

جراحي

پوهاند ډاکتر ایمل شکیب

۱۱

داخله

پوهندوی ډاکتر سید شعیب غفاري

۳. عامې روغتیا پوهنځی

دیپارتمنت

شف / آمر

۱

داخله اطفال

پوهنوال ډاکتر محمد اکبر ابراهیمي

۲

جراحي اطفال

پوهنمل ډاکتر توریالی حکیمي

۳

یورولوژي

پوهنوال ډاکتر غلام سخي حسني

۴

فارمکولوژي

پوهنیار ډاکتر سید ابوالحسن فواد

۵

ایپدیمولوژي او احصائیه

پوهنیار ډاکتر اجمل سباوون

۶

سیمه ییزه او حرفوي روغتیا

پوهنوال ډاکتر محمد ادریس انور

۷

اداره صحت عامه

پوهندوی ډاکتر سید نورعلي شاه اسدي

۸

صحي زده‌کړې  او رفتاري علوم

پوهندوی ډاکتر عبدالمتین ادراک

۹

 قلبي او تنفسي ناروغۍ

پوهاند ډاکتر محمد همایون آریا

۱۰

جراحي بطن

پوهندوی ډاکتر سامعه حشام

۱۱

تغذي

پوهندوی ډاکتر محمد سرور البرز

۴. د صحي علومو متمم پوهنځی

دیپارتمنت

شف / آمر

۱

طبي تکنالوژي

پوهنیار ډاکتر مهدوي جویا

۲

انستیزي

پوهنمل ډاکتر بسم الله کمال

۳

بیوشمي

پوهندوی ډاکتر برشنا دولتي

۴

مایکروبیولوژي

پوهندوی ډاکتر احمد ولي عطایي

۵

هستولوژي

پوهنیار ډاکتر سمیع الله صافی

۶

فزیولوژي

پوهنمل ډاکتر لطف الله آریاپور

۷

عقلي او عصبي

پوهندوی ډاکتر ایمل عزیز جبارخیل

۸

کمپیوتر

پوهنمل نجیبه شرف

۹

انستیزي

پوهنیار ډاکتر بسم الله کمال

۱۰

د کمیونتي کالج آمریت

پوهنمل پشتنه بنایي احمدزۍ

۵. د نرسنګ او قابلګۍ پوهنځي

دیپارتمنت

شف / آمر

۱

د نرسنگ اساسات

پوهنیار رجب نظري

۲

د نرسنگ مهارتونه

پوهیالی فهیمه حمیدي

۳

کلینیکي نرسنگ

پوهنیار تهمینه ساهو

۴

د نرسنګ تنظیم او وقایه

پوهنمل بتول عرفاني

۵

فزیک

پوهنمل پشتنه بنایي احمدزي

۶

کیمیا

پوهنمل عبدالقدوس

۷

بیولوژي

پوهندوی شهلا حمیدي

۸

ثقافت اسلامي

پوهنمل عبدالخالق مصباح

۹

نیوناتولوژي

پوهاند ډاکتر عبدالرحیم رهین

۱۰

پتالوژي

پوهاند ډاکتر محمد ابراهیم کمال

۱۱

قابلگي

پوهنیار زیبا مزاري

۱۲

جدي مراقبتونه

پوهنیار ماه‌جبین شاهد

۱۳

صحت باروري

پوهنیار پروین گل‌زاده