اطلاعیه تمدید ضرب الاجل برنامه India Science & Research Fellowship

IT_Director
بورسیه

Due

-

Location پوهنتون علوم طبی کابل

 

به اطلاع تمام اعضای محترم کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا رسانیده می شود که ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسهای وزارت تحصیلات عالی از تمدید ضرب الاجل دریافت پروپوزل برای فیلوشیپ/ برنامه های تحقیقات در بخش های علوم طبی، ساینس و تکنالوژی در سال 2020 برای استادان و محققان پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی تحت شرایط ذیل خبر داده است:

  1. کاندیدا باید استاد رسمی پوهنتون باشد؛
  2. کاندیدا باید دارای سند MBBS یا PhD باشد؛
  3. داشتن پروپوزل برای تحقیق در برنامه مذکور ضروری و حتمی است؛
  4. کاندیدا باید تسلط کامل به لسان انگلیسی داشته باشد؛
  5. سن کاندیدا باید از 45 سال بشتر نباشد؛
  6. کاندیدا دارای پاسپورت باشد که معیاد اعتبار آن بیشتر از دو سال باشد.

بناً از آن‌عده اعضای کادر علمی واجد شرایط علاقمند متمنی هستیم، با درنظرداشت موافقه دیپارتمنت و پوهنحی مربوطه شان در صورتیکه در امور درسی شان اخلال و سکتگی رونما نگردد، هرچه الی تاریخ 10 فبروری 2020 به مدیریت ارتباط خارجه این پوهنتون جهت بعدی مراجعه نمایند.

نوت: Application  فورم و معلومات بیشتر را از لینک زیر به دست آورید. http://www.ccstds.tn.nic.in/interfellowships.htm