اعلان بست های خالی کادری پوهنتون علوم طبی کابل:

IT_Director
یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - ۹:۵۰
اعلان بست های خالی کادری پوهنتون علوم طبی کابل:

Publish Date

Closing Date

Location

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا طبق هدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی بست های کادری خویش را اعتبار از تاریخ 23/11/1400 الی 5/12/1400 به اعلان می‌سپارد.

از اشخاص واجد شرایط تقاضا به عمل می‌آید تا در خواستی های خویش را جهت کاندید شدن در بست های ذکر شده عنوانی ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا ارایه نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies