اعلان کاریابی

IT_Director
یکشنبه ۱۴۰۲/۱/۶ - ۱۰:۴۳
job1

Publish Date

Closing Date

Location

پوهنتون علوم طبی کابل

پوهنتون علوم طبی کابل " ابوعلی ابن سینا " در (۵۴)بست خالی اعضای کادر علمی در پوهنځی های طب، ستوماتولوژی، صحت عامه، علوم متمم صحی، نرسنگ و قابلگی برای بار اول، دوم و سوم به کادر علمی جدید به سویه های داکتر، ماستر و MD ضرورت دارد.

کاندیدان و علاقه‌مندان محترم می‌توانند از تاریخ 1444/9/4 الی 1444/9/30 درخواستی های شانرا به معاونیت علمی پوهنتون علوم طبی کابل بسپارند.

قابل ذکر است، در صورت عدم موجودیت کاندیدان درجه های تحصیلی داکتر، ماستر و MD دارندگان سند لیسانس مطابق ماده 37 قانون تحصیلات عالی و ماده سوم لایحه پذیرش کادر علمی در پوهنځی های صحت عامه، نرسنگ و دیپارتمنت های تکنالوژی طبی، انستیزی و بیزیک ساینس نیز می‌توانند خود را کاندید نمایند.

جهت معلومات بیشتر به شماره ذیل در تماس شوید:

شماره تماس : ( 0202504704)

تعداد بست های بار اول (17) بست سال 1444

شماره

دیپارتمنت

تعداد بست

اعلان

1

داخله قلبی وعایی و هضمی

2

بار اول

2

جلدی

1

بار اول

3

کمیونتی کالج

1

بار اول

4

امراض دهن

1

بار اول

5

پریودنتولوژی

1

بار اول

6

پروستودانتکس

1

بار اول

7

داخله ستوماتولوژی

1

بار اول

8

گوش و گلو

1

بار اول

9

طب عدلی

1

بار اول

10

عقلی و عصبی

1

بار اول

11

رادیولوژی

1

بار اول

12

فزیولوژی

1

بار اول

13

اداره پالیسی صحت

1

بار اول

14

اساسات نرسنگ

1

بار اول

15

نرسنگ کلینیکی

1

بار اول

16

کیمیا

1

بار اول

 

 

تعداد بست های بار دوم (25) بست سال 1444

شماره

دیپارتمنت

تعداد بست

اعلان

1

داخله قلبی وعایی و هضمی

1

بار دوم

2

چشم

1

بار دوم

3

اناتومی

2

بار دوم

4

جراحی ستوماتولوژی

1

بار دوم

5

داخله اندوکرنیولوژی

1

بار دوم

6

گوش و گلو

2

بار دوم

7

جراحی صدری قلبی وعایی

1

بار دوم

8

داخله قلبی و تنفسی

1

بار دوم

9

داخله اطفال

3

بار دوم

10

یورولوژی

2

بار دوم

11

فارمکولوژی

1

بار دوم

12

عقلی و عصبی

1

بار دوم

13

رادیولوژی

2

بار دوم

14

بیوشمی

1

بار دوم

15

علوم رفتاری و تعلیمات صحی

1

بار دوم

16

پتالوژی

1

بار دوم

17

فزیوتراپی

3

بار دوم

 

 

تعداد بست های بار سوم (12) بست سال 1444

شماره

دیپارتمنت

تعداد بست

اعلان

1

جراحی عاجل

2

بار سوم

2

چشم

1

بار سوم

3

داخله قلبی وعایی و هضمی

1

بار سوم

4

جراحی صدری قلبی وعایی

1

بار سوم

5

جراحی اطفال

2

بار سوم

6

عقلی و عصبی

1

بار سوم

7

بیوشمی

1

بار سوم

8

انستیزی

1

بار سوم

9

کمیونتی کالج

1

بار سوم

10

نیوناتولوژی

1

بار سوم

 

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies